професор, д.т.н., професор

Прохоров Олександр Валерійович

Наукові інтереси

штучний інтелект,

некласичні логіки,

машинне навчання,

мультиагентні системи,

промислова автоматизація,

Інтернет речей,

імітаційне моделювання,

Semantic Web,

онтології,

хмарні технології

технології AR/VRОсвіта

1998

закінчив з відзнакою Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі»

2001

закінчив аспірантуру ХАІ за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

2003

кандидат технічних наук, з 2001 р. – асистент, з 2005 – доцент кафедри інформаційних керуючих систем

2007

присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційних керуючих систем

2017

доктор технічних наук, дисертація на тему «Методологічні засади та інформаційна технологія створення розподілених інформаційних систем» спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології

2023

присвоєно вчене звання професора кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Курси

Теорія прийняття рішень

Розподілені системи обробки інформації та управління

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Інтегровані автоматизовані системи управління

Є гарантом освітньо-наукової програми «Інформаційні технології» для підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Є гарантом освітніх програм «Комп’ютеризація обробки інформації та управління» для підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Відповідальний за випуск бакалаврів та магістрів на кафедрі

Член сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України

24 квітня 2023 року була проведена відкрита лекція у дистанційному форматі державною мовою для студентів 4 року навчання першого освітнього рівня «бакалавра» денної форми спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Оскільки ця дисципліна приймає участь у міжнародному проєкті «Wildau-Kharkiv IT Bridge», що організовано Німецькою службою академічних обмінів та Технічним університетом прикладних наук Вільдау, то на занятті були присутні також зовнішні слухачі. Тема лекції: «Робототехнічні системи та їх програмування».
Тема та зміст лекції повністю відповідають навчальному плану та програмі дисципліни «Розподілені системи обробки інформації та управління». Лекція була прочитана на високому науково-методичному та педагогічному рівнях. Лектор викладав матеріал логічно та послідовно. Лекція мала достатній рівень науковості, включаючи огляд сучасних досліджень та досягнень в галузі робототехніки, та практичної спрямованості навчальної інформації з демонстрацією реальних макетів, з якими студенти мають можливість дистанційно працювати та виконувати завдання на практичних заняттях. Приклади, що були наведені, сприяли підвищенню інтересу до дисципліни та засвоєнню матеріалу лекції і свідчать про високий рівень лектора

Наука

Відомий вчений в галузі імітаційного моделювання складних систем та процесів, штучного інтелекту, мультиагентних технологій

Є початківцем та керівником багатьох наукових напрямків кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Науковий керівник одного кандидата наук зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології.

Бере активну участь у заходах з популяризації науки, підтримки діяльності молодих вчених, створив лабораторію промислової автоматизації та Інтернету речей на кафедрі, є головою організаційного комітету щорічного Чемпіонату з інформаційних технологій для школярів старших класів – ХАІ IT Cup, займається підготовкою студентів та аспірантів до різноманітних всеукраїнських, регіональних та міжнародних конкурсів

Нагороди та премії

2010-2011

стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених

2012

переможець конкурсу Наукового парку «Радіоелектроніка та інформатика XXI століття» у номінаціях «Інформаційно-керуючі системи», «Автоматизовані системи збирання, обробки та передачі інформації, контролю та управління процесами» та «Інтелектуальні інформаційні технології»

2013

І місце в номінації «Найкращий проект у галузі програмно-апаратних комплексів систем автоматизації та робототехніки», ІІІ місце у номінаціях «Найкращий проект у галузі мобільних додатків» та «Найкращий проект у галузі хмарних обчислень» конкурсу інноваційних проектів «IT-Kharkiv » у рамках програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові та планів розвитку Регіонального кластера «Інформаційно-комунікаційні технології» Харківської області

2016

переможець конкурсу професійної майстерності «Ікари-ХАІ» у номінації викладач фундаментальних дисциплін

2017

керівник проекту впровадження віртуальної лабораторії з університетського курсу фізики за що ХАІ отримано звання лауреату конкурсу Видатні науково-практичні досягнення в освіті за комплекс віртуальних лабораторних робіт з фізики для вищих навчальних закладів

2018

нагороджений Подякою від Харківського міського голови

Публікації

автор понад 160 наукових праць

Прокрутити вгору