Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій запрошує на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

здійснює підготовку магістрів за спеціальністю

122 “Комп’ютерні науки” (освітньо-професійна програма “Комп’ютерізація обробки інформації та управління”)

FAQ для абітурієнтів

Вступ 2022

01. Важливі етапи та терміни для вступу у магістратуру

1. Реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня.

2. Прийом заяв та документів триває з 16 серпня до 15 вересня (до 18:00).

3. Фахові вступні випробування – 17 та 19 вересня.

4. Формування та оприлюднення рейтингових списків відбудеться не пізніше 20 вересня, виконання вимог до зарахування до 24 вересня (до 18:00).

5. Зарахування вступників за державним замовленням на навчання – 25 вересня.

02. Обрахування конкурсного балу?

Конкурсний бал для вступу на навчання до нас для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня вищої освіти обраховується за формулою:

КБ = П1, де П1 – оцінка фахового іспиту

03. Що таке мотиваційний лист?

Важливою умовою для вступу у цьому році є мотиваційний лист.

?Мотиваційний лист – це документ, що складається та подається вступником до закладу вищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну освітню програму.

❗️Мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, тобто бути лаконічним, стриманим, мати чітку структуру, простим у викладі, без орфографічних та стилістичних помилок.

Структура мотиваційного листа:

?«Шапка»

? Звернення

? Вступ

? Основна частина

? Заключна частина

Обсяг мотиваційного листа – 1-3 сторінки формату А4

Розгляд мотиваційних листів здійснюється комісією з оцінювання мотиваційних листів без присвоєння їм конкурсних балів

ПРО НАС

Магістратура кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Магістр проектує, модернізує, експлуатує, супроводжує і адмініструє складні розподілені інформаційні системи управління в різних областях виробництва і бізнесу

Навчання в магістратурі на кафедрі дасть вам знання в області

 • cистемних технологій проектування програмного забезпечення
 • технологій інтеграції в інформаційних системах
 • паралельних і розподілених обчислень
 • розробки web- і мобільних додатків
 • штучного інтелекту та мультиагентних систем
 • системного моделювання
 • сховищ даних і багатовимірного аналізу даних
 • моделювання бізнес-процесів і корпоративних інформаційних систем
 • інформаційних систем логістичного управління
 • інформаційних систем економічної діяльності
 • інформаційних систем управління виробництвом
 • геоінформаційних систем
 • хмарних технологій

Ваші знання

будуть зосереджені в області створення інформаційних технологій, проектування інформаційних систем, корпоративних систем управління, баз даних і знань, локальних і розподілених інформаційних систем

Ваші уміння

будуть спрямовані на створення інформаційних технологій і систем у виробництві та бізнесі

Цього буде досить

для проектування і створення локальних і розподілених інформаційних систем, управління бізнес-процесами, корпоративних систем і хмарних технологій в різних сферах: промисловість, бізнес, логістика, банківська та фінансова діяльність та інші

Після закінчення

навчання наші випускники можуть працювати Software Architect, Frontend Developer, Backend Developer, Mobile Device Developer, System Analyst, Business Analyst, Data Scientist, Machine Learning Engineer, DevOps, Project Manager і інші

Прокрутити вгору