Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій запрошує випускників шкіл, коледжів та технікумів на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

50

років досвіду підготовки IT-фахівців

19 викладачів

з них: 3 доктори наук, 3 професори, 15 кандидатів наук, 14 доцентів

2 спеціальності

122 “Комп’ютерні науки”
126 “Інформаційні системи та технології”

3 рівня підготовки

Готуємо бакалаврів, магістрів та докторів філософії

122 “Комп’ютерні науки” (освітня програма “Комп’ютерізація обробки інформації та управління”)

Основними напрямками спеціальності «Комп’ютерні науки» є проектування та розробка інформаційних та інтелектуальних систем, інформаційних технологій із застосуванням методів аналізу і технологій розробки систем на всіх стадіях проектування

126 “Інформаційні системи та технології” (освітня програма “Розподілені інформаційні системи”)

Основним напрямком спеціальності «Інформаційні системи та технології» є вивчення сучасних підходів і технологій створення розподілених інформаційних систем з використанням хмарних технологій, Грід, IoT, Big Data і мультиагентних систем

Після навчання

Бакалавр експлуатує, супроводжує, модернізує і створює окремі компоненти інформаційних систем управління в різних галузях виробництва і бізнесу.
Після закінчення навчання наші випускники можуть працювати Software Developer, Frontend Developer, Database Developer, Backend Developer, Mobile Device Developer, System Analyst, Business Analyst, Data Scientist, UI Developer, QA Engeneer, Project Manager та інші.
Кафедра сприяє працевлаштуванню в провідні IT-компанії та профільні організації. Ми беремо участь у спільних проектах з підготовки IT-фахівців з провідними компаніями з іноземним капіталом Sigma Software і Datagroup. Студенти отримують можливість працевлаштування в ці компанії за результатами навчання

Чому до нас

Ваші знання…

будуть зосереджені в області проектування компонент архітектури комп’ютерних систем, програмного забезпечення, баз даних, локальних і розподілених інформаційних систем

Ваші уміння

будуть спрямовані на розробку підсистем і додатків для інформаційних управляючих систем, супровід, експлуатацію та адміністрування комп’ютерних систем

Викладацькій склад

це висококваліфіковані фахівці. Всі викладачі мають науковий ступінь кандидата або доктора технічних наук, а також звання доцента або професора

Міжнародні зв’язки

Кафедра активно взаємодіє з науковими центрами та університетами в Швеції, США, Німеччині, Ізраїлі, Мексиці, Китаї та інших країнах. Студенти мають можливість брати участь в міжнародних академічних програмах

Наші студенти

обіймають призові місця на конкурсах курсових проектів, студентських наукових робіт, отримують державні та іменні стипендії

Наші партнери

Студенти дипломники проходять переддипломну практику і дипломне проектування на базі провідних державних і комерційних організацій, таких як Sigma Software, Datagroup, Telesens, NixSolutions, GlobalLogic та інші

Навчально-лабораторна база

кафедра оснащена чотирма сучасними комп’ютерними класами для проведення аудиторних та самостійних занять студентів, магістрів та аспірантів. Також є лабораторія з обладнанням для розроблення програмного та апаратного забезпечення у сфері робототехніки, вбудованих систем, Інтернету речей, розумних будинків тощо

Гуртожитки

Наш університет забезпечений упорядкованими гуртожитками для всіх іногородніх студентів
Гуртожитки знаходяться біля університету (5 хвилин до будь-якого навчального корпусу)

Інфраструктура

Університетське містечко розташоване в лісопарковій зоні і має прекрасне транспортне сполучення з центром Харкова (більше, ніж 10 маршрутів міського транспорту, за 20 хвилин можна доїхати до центру міста)
В університеті є центральна їдальня і столові в корпусах для повноцінного харчування
На території університету розташована філія міської студентської поліклініки
На теритотрії також розташовано профілакторій для оздоровлення студентів, спортивний комплекс, манеж, басейн

FAQ для абітурієнтів

Вступ 2023

01. Важливі етапи та терміни для випускників шкіл, коледжів та технікумів

1. Реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня.

2. Реєстрація заяв на участь у співбесідах для вступу на місця державного або регіонального замовлення триває з 03 липня по 10 липня (до 18:00).

3. Реєстрація заяв на участь у співбесідах для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб триває з 03 липня по 25 липня (до 18:00).

4. Співбесіди для вступу на місця державного або регіонального замовлення – з 07 липня по 18 липня.

5. Співбесіди для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – з 07 липня по 31 липня.

6. Реєстрація заяв вступників – з 19 липня по 31 липня (до 18:00)

7. Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування за державним або регіональним замовленням – не пізніше 05 серпня

8. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення – 08 серпня (до 18.00)

9. Надання рекомендацій до зарахування на контракт – не раніше 09 серпня

10. Зарахування вступників за державним замовленням на навчання – не пізніше 10 серпня.

11. Зарахування вступників на контракт – не пізніше 30 серпня

02. Важливі етапи та терміни для здобуття ступеня магістра на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра

1. Реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня.

2. Реєстрація заяв на участь у співбесіді та фаховому іспиті – з 08 травня по 31 травня

3. Основна сесія ЄВІ та ЄФВВ – 23 червня – 21 липня

4. Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ для вступу на місця державного або регіонального замовлення – з 03 липня по 26 липня

5. Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – з 03 липня по 11 серпня

6. Реєстрація заяв на участь в додатковій сесії ЄВІ та ЄФВВ – з 12 липня по 14 липня

7. Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ для вступу за всіма джерелами фінансування – з 17 липня по 28 липня

8. Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі – з 31 липня по 21 серпня (до 18-00)

9. Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ для осіб, які вступають на контракт – з 31 липня по 14 серпня (до 18-00)

10. Додаткова сесія ЄВІ та ЄФВВ – з 03 серпня по 16 серпня

11. Формування та оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 26 серпня.

12. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення – 29 серпня до 18.00

13. Формування та оприлюднення рейтингових списків на контракт – не раніше 30 серпня

14. Зарахування вступників за державним замовленням на навчання – 31 серпня.

15. Зарахування вступників на контакт – не пізніше 30 вересня

03. Обрахування конкурсного балу для випускників шкіл, коледжів та технікумів?

Обрахування конкурсного балу для вступу на навчання на ці спеціальності для здобуття освітнього ступеня бакалавра здійснюється за формулою

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) /(К1 + К2 + К3)

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів

НМТ 2023 року,

або НМТ 2022 року,

або ЗНО 2020-2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО

04. Обрахування конкурсного балу для для здобуття ступеня магістра ?

Обрахування конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за формулою

Конкурсний бал (КБ) = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3

де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
П3 – оцінка ЄФВВ або оцінка фахового іспиту

05. Що таке мотиваційний лист?

Важливою умовою для вступу у цьому році є мотиваційний лист.

?Мотиваційний лист – це діловий документ, який вступник складає й подає до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», щоб пояснити, чому цей абітурієнт уважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну освітню програму.

❗️текст повинен бути лаконічним (1-1.5 сторінки формату А4 в редакторі Word із застосуванням ділового стилю 14 кегля Times New Roman з 1,5 інтервалом), структурованим (відомості про адресата та вступника, вступ, основна частина, висновок).

❗️лист має бути написано без емоційного відтінку, з наявністю етикетних фраз – звертання, прощання та відсутністю орфографічних, пунктуаційних, стилістичних помилок

Рекомендації:

?необхідно вказувати відомості про адресата (Голові Приймальної комісії Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Миколі НЕЧИПОРУКУ) та вступника (прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону)

? у вступній частині необхідно вказати інформацію про вступника, джерело інформації про Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», спеціальність (освітню програму), мету вступу на обрану спеціальність (освітню програму)

? в основній частині наводиться опис особистих якостей, здібностей, досягнень, тощо

? висновок має підсумувати все вище викладене та підтвердити готовність вступника навчатися та впевненість у правильному виборі спеціальності (освітньої програми, спеціалізації)

Розгляд мотиваційних листів здійснюється комісією з оцінювання мотиваційних листів

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, використовуються тільки результати розгляду мотиваційних листів

Прокрутити вгору