Наука і проекти

За останні 5 років

2 докторські дисертації

15 кандидатських дисертацій

>150 наукових праць

>200 доповідей на конференціях

Ласкаво просимо до аспірантури

Акредитована освітньо-наукова програма для докторів філософії за спеціальністю 122″Комп’ютерні науки”

На кафедрі щорічно готують і захищають кандидатські дисертації (PhD) випускники аспірантури і здобувачі за спеціальністю 122 “Компютерні науки” (05.13.06 – інформаційні технології та 05.13.22 – управління проектами та програмами).

Форма навчання: Очна / заочна 

Кваліфікація в дипломі: Доктор філософії з комп’ютерних наук . 

Ступінь вищої освіти: Доктор філософії

Офіційна назва освітньо-наукової програми: Інформаційні технології 

Гарант освітньо-наукової програми – професор Прохоров Олександр Валерійович

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота

Наукова діяльність кафедри спрямована на створення науково обґрунтованих підходів, методів і системних моделей управління сучасним виробництвом і бізнесом

Науково-дослідницька робота, яка виконується на кафедрі, дозволяє підвищувати кваліфікацію викладачів, ефективно працювати зі студентами, постійно оновлювати зміст навчальних дисциплін і тематику дипломних робіт з урахуванням наукових напрямків, залучати студентів до реальні науково-дослідні проекти та брати участь в практичних розробках

Кафедра підтримує міжнародні зв’язки з університетами і науковими центрами США, Німеччини, Австрії, Швеції, Нідерландів, Мексики, Канади, Китаю та інших країн. Студенти, які займаються науково-дослідною роботою, мають можливість продовжити навчання і стажуватися в провідних університетах Європи, Америки і Азії для отримання міжнародних дипломів про вищу освіту

Напрямки

Інформаційні технології логістичного управління розподіленими виробництвами

Інформаційні технології управління проектами та програмами

Розподілені інтелектуальні системи у виробництві та бізнесі

Промислова автоматизація та Інтернет речей

Доповнена та віртуальна реальність

Наші проекти

Автоматизована система електрохімічного захисту від корозії трубопроводів і підземних споруд

Геоінформаційна система моніторингу регіональних ресурсів

Інтелектуальна мультисервісна платформа управління будівлями

Система аналізу, стратегічного планування та управління виробництвом

Віртуальна лабораторія з університетського курсу фізикі

Фіджитал містецство за допомогою AR

Прокрутити вгору