Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедра «Комп’ютерних наук та інформаційних технологій»

(до 2018 року кафедра “Інформаційних управляючих систем”, первинна назва – «Автоматизовані системи управління») створена в 1974 році в зв’язку з необхідністю підготовки фахівців з інформаційних систем управління в різних галузях народного господарства. З 1977 року кафедра входить до складу факультету систем управління літальними апаратами. З 1974 року по 1996 рік кафедру очолював відомий вчений, д-р техн. наук, академік Академії інженерних наук України, професор Лисенко Едуард Вікторович. Під його керівництвом була сформована наукова школа і пройдений етап становлення кафедри.

З 1996 року по теперішній час кафедрою керує учень наукової школи Е.В. Лисенко, д-р техн. наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Академік Академії наук вищої школи України  Федорович Олег Євгенович. Вся його трудова, педагогічна і наукова діяльність пов’язана з ХАІ. Керує науковими напрямками кафедри. Має понад 300 наукових праць, в тому числі 12 монографій. Підготував понад 20 кандидатів і 5 докторів наук. Відомий вчений в галузі створення і моделювання складних розподілених інформаційних систем управління з використанням сучасних інформаційних технологій. Є експертом Державної акредитаційної комісії України Міністерства освіти і науки України з комп’ютерних наук та інформаційних технологій і членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій за фахом «Інформаційні технології»

Досягнення кафедри

Освітня діяльність

Постійно вдосконалюються навчальні плани з підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». За останні 5 років введені 5 нових дисциплін, пов’язаних з кібербезпекою, web-технологіями, інтелектуальними системами управління, розподіленими інформаційними системами, багатовимірними базами даних і сховищами інформації, знанняорієнтованими системами прийняття рішень, управлінням логістикою, IT-проектами. Видано 22 навчальних посібнику, з них 5 з грифом МОН України. Навчання в бакалавраті здійснюється в двох формах: нормативної та скороченою для випускників технікумів і коледжів. В даний час на кафедрі навчається понад 300 студентів. Підготовлені  дисципліни для навчання студентів англійською мовою. На кафедрі проводяться додаткові заняття зі студентами молодших курсів для їх адаптації до процесу навчання за фахом.
Кафедра створила велику мережу довузівської підготовки для випускників технікумів і коледжів (Кременчук, Полтава, Житомир, Кривий Ріг, Світловодськ, Чернігів та ін.).
Студенти постійно беруть участь в олімпіадах, національних і міжнародних конкурсах: «Авіатор», «Золотий байт», KHARKIV IT, InterSystems Student Innovator Awards і ін. Декілько десятків студентів зайняли призові місця і отримали міжнародні дипломи.
Кафедра має практично 100% якісний склад викладачів (всі викладачі мають наукові ступені к.т.н., д.т.н., звання доцентів і професорів)

Наукова діяльність

Наукова школа кафедри постійно розвивається і пов’язана зі створенням розподілених інтелектуальних інформаційних систем управління у виробництві і бізнесі.
За минулі 5 років кафедра виконала 3 держбюджетних теми і одну господарчу. Захищено 6 кандидатських дисертацій, видано 7 монографій, більш ніж 100 статтей у виданнях, що входять в наукометричних баз даних. Результати наукових досліджень впроваджені на підприємствах і ІТ-компаніях.
Розширюються і зміцнюються науково-технічні зв’язки кафедри з відомими ІТ-компаніями (Telesens, SIGMA Software, DATA GROUP, Epam і ін.), Провідними науково-дослідними центрами України, а також з іноземними фірмами (Німеччина, Польща, Ізраїль, Мексика, США і ін.) з розробки сучасних інформаційних технологій і систем управління.
Кафедра бере участь у міжнародних грантах та проектах зі створення розподілених інформаційних технологій, багатовимірних баз даних і хмарних сховищ інформації (InterSystems, Intel (США) і ін.).
Кафедра постійно бере участь в міжнародних конкурсах, як в Україні, так і за кордоном. Кафедра бере участь у міжнародних конференціях та симпозіумах .
Молоді вчені та викладачі виступають на міжнародних конференціях за кордоном і проходять стажування у відомих наукових центрах (США, Китай, Польща та ін.). Кафедра підготувала і впровадила багато прикладних наукових розробок в галузі управління розподіленим виробництвом і бізнес-процесами.

Випускники кафедри

Кафедра пишається своїми випускниками, які зробили кар’єру завдяки знанням, умінням і навичкам, отриманим під час навчання в ХАІ. Більшість випускників працюють в сфері ІТ-бізнесу в таких відомих вітчизняних і зарубіжних компаніях: DATA GROUP, SIGMA Software, EPAM, TELESENS, Nix Solutions, Global Logic Ukraine та ін., з якими кафедра співпрацює в рамках спільних освітніх проектів. Багато хто з випускників стали топ-менеджерами та керівниками (Бек В.А. – голова ІТ-комітету Європейської бізнес-асоціації, голова ради директорів SIGMA Software GROUP; Калмиков А.В. – комерційний директор TELESENS; Котляров А.В. – головний інженер НДІРВ; Красовський В.П. – генеральний директор SIGMA Україна; Московець В.І. – начальник департаменту захисту інформації НБУ; Білецький І.В. – директор багатопрофільної компанії ТЕХЕКС-БУД; Гіріс В.К. – начальник департаменту банку «АВАЛЬ» та ін.).
Чимало випускників працюють викладачами та завідуючими кафедрами у ВНЗ України, а також в виробничих підприємствах і організаціях (Хартрон, Комунар, НДТІП і ін.).

Кафедра «КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

 

1974

Кафедра «Автоматизовані системи управління»

створена в зв’язку з необхідністю підготовки фахівців з інформаційних систем управління в різних галузях народного господарства.

кафедру очолив відомий вчений, д-р техн. наук, академік Академії інженерних наук України, професор Лисенко Едуард Вікторович

Під його керівництвом була сформована наукова школа і пройдений етап становлення кафедри

1977

кафедра входить до складу факультету систем управління літальними апаратами. Кафедрі була доручена підготовка інженерних кадрів за спеціальністю 0646 “Автоматизовані системи управління”

кафедра розпочала підготовку фахівців за спеціальністю 7.08041 “Комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління”

кафедра розпочала підготовку фахівців за спеціальністю 2202 “Автоматизовані системи обробки інформації та управління”

1988

кафедра розпочала підготовку фахівців за спеціальністю 7.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”

1993

кафедру очолив учень наукової школи Е.В. Лисенко, д-р техн. наук, професор Федорович Олег Євгенович

2001

кафедра “Автоматизовані системи управління” отримала нову назву – кафедра “Інформаційні управляючі системи”

2015

кафедра продовжила підготовку фахівців за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”

створена в зв’язку з необхідністю підготовки фахівців з інформаційних систем управління в різних галузях народного господарства.

2017

кафедра розпочала підготовку фахівців за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології”

2019

кафедра “Інформаційні управляючі системи” отримала нову назву – кафедра “Комп’ютерних наук та інформаційних технологій”

+38 (057) 7884-302
+38 (057) 7884-251
+38 (096) 412-7676

Пн – Пт: 8:00 -17:00

Прокрутити вгору