Зам. зав. каф. з наукової роботи, д.т.н., професор

Малєєва Ольга Володимирівна

Наукові інтереси

управління проектами,

управління якістю,

інформаційні технології і логістика,

розвиток виробництваОсвіта

1985

закінчила з відзнакою Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Прикладна математика»

1992

закінчила аспірантуру ХАІ за спеціальністю 05.13.06 – застосування математичних методів та обчислювальної техніки у наукових дослідженнях

1993

кандидат технічних наук, з 1993 – асистент, з 1995 – старший науковий співробітник МП «АСУ ХАІ», 1998 – доцент кафедри інформаційних систем

2001

закінчила докторантуру ХАІ за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва

2004

доктор технічних наук, дисертація на тему «Методологія системного аналізу якості складних проектів та програм», спеціальність 05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва

2005

вчене звання професора кафедри інформаційних керуючих систем

Курси

Теорія ймовірностей і математична статистика

Математичні методи дослідження операцій

Управління науковими проектами

Наука

Науковий керівник трьох кандидатів наук зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології, двох кандидатів наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами

Член двох спеціалізованих вчених рад зі спеціальності 05.13.22 – управління проектами: Д 64.062.01 (Національний аерокосмічний університет) та Д 64.089.04 (Харківський національний університет міського господарства)

Член редколегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень та технологій у промисловості»

Нагороди та премії

2009

3-е місце у конкурсі професійної майстерності «Ікари-ХАІ» у номінації вчений

Публікації

автор понад 160 публікацій

Прокрутити вгору