Спеціальності: 122 - "Комп'ютерні науки" 126 - "Інформаційні системи та технології"

Спеціальність 122 - "Комп'ютерні науки" (освітня програма: комп'ютеризація обробки інформації та управління) ; спеціальність 126 - "Інформаційні системи та технології" (освітня програма: розподілені інформаційні системи)

бакалавр – термін навчання 4 роки, скорочена форма для технікумів і коледжів – 3 роки

ВАШІ ЗНАННЯ

будуть зосереджені в області кросс-платформного програмування, комп’ютерних мереж та протоколів передачі даних, баз даних та знань, розробки web- і мобільних додатків, паралельних і розподілених обчислень, промислової автоматизації, штучного інтелекту, управління IT-проектами, захисту інформації та кібербезпеки, хмарних технологій та інше!

ВАШІ УМІННЯ

будуть спрямовані на проектування та розроблення додатків локальних і розподілених інформаційних систем у виробництві та бізнесі; баз даних, тестування програмного забезпечення та менеджменту IT-проектів

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ

Ви увійдете в найбільш затребуваний сегмент фахівців IT-сфери і зможете обіймати такі посади, як розробник або тестувальник програмного забезпечення, системний архітектор, бізнес-аналітик, менеджер проектів та інші, а найголовніше – отриманих знань і навичок достатньо для організації власного IT-бізнесу з нуля!

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

теоретичної та практичної підготовки дозволяє нашим випускникам працювати в цікавій, високооплачуваній і престижній сфері в провідних IT-компаніях, займатися створенням нових інформаційних технологій і керуючих систем, брати участь в проектах з реінжинірингу і модернізації комп’ютерних систем з чудовими перспективами кар’єрного зростання в сфері інформаційної підтримки виробництва і бізнесу в Україні та за кордоном!

Спеціальності

Викладацький склад кафедри

на кафедрі працюють 24 викладача
Федорович Олег Євгенович
Федорович Олег Євгенович
Завідувач кафедри, д-р техн. наук, професор
Завідувач кафедри з 1996р., Член експертної комісії МОН України з інформаційних технологій, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 р., академік вищої школи України
Губка Сергій Олексійович
Губка Сергій Олексійович
Заст. зав. каф. по навчальному процесу, доцент, к.т.н., доцент
Курси, що читаються: – Операційні системи
Малєєва Ольга Володимирівна
Малєєва Ольга Володимирівна
Заст. зав. каф. з наукової роботи, д.т.н., професор
Курси, що читаються: – Теорія імовірності – Імовірнісні процеси і математична статистика – Математичні методи дослідження операцій
Прохоров Олександр Валерійович
Прохоров Олександр Валерійович
Професор, д.т.н.
Курси, що читаються: – Теорія прийняття рішень – Розподілені системи обробки інформації та управління – Технології розподілених систем та паралельних обчислень – Інтегровані автоматизовані системи управління
Момот Мирослав Олександрович
Момот Мирослав Олександрович
Заст. декана, доцент, к.т.н.
Курси, що читаються: – Об’єктно-орієнтоване програмування
Яшина Олена Сергіївна
Яшина Олена Сергіївна
Заст. декана, доцент, к.т.н.
Курси, що читаються: – Проектування інформаційних систем

Про кафедру

Історія кафедри
створена в 1974 році

Кафедра "Комп'ютерних наук та інформаційних технологій" (до 01.01.2019 року кафедра "Інформаційних управляючих систем", первинна назва - "Автоматизовані системи управління")

З 1977 року кафедра входить до складу факультету систем управління літальними апаратами

З 1974 року по 1996 рік кафедру очолював відомий вчений, д-р техн. наук, академік Академії інженерних наук України, професор Лисенко Едуард Вікторович

З 1996 року по теперішній час кафедрою керує учень наукової школи Е.В. Лисенко, д-р техн. наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки Федорович Олег Євгенович

З 01.01.2019 кафедра "Інформаційних управляючих систем" перейменована у кафедру "Комп'ютерних наук та інформаційних технологій"

Ще ...

 • Доктора наук

  3 доктора наук

 • Професора

  3 професора

 • Кандидатів наук

  18 кандидатів наук

 • Доцентів

  17 доцентів

Випускники кафедри

Відгуки

Новини та події

кафедри ІУС