Технології комп’ютерного проектування

Викладач: Головань Костянтин Владиславович

Кількість кредитів: 6

Тривалість курсу: 216 годин

2

Знати:

Поняття інформаційних систем: етапи створення ІС, формування вимог, концептуальне проектування, специфікація додатків, розробка моделей, інтеграція і тестування ІС; життєвий цикл програмного забезпечення (ПЗ) ІС: моделі життєвого циклу: каскадна, модель із проміжним контролем, спіральна, міжнародні стандарти ISO/IEC 12207:1995 та ISO/IEC 15288:2002, методологія RUP, Microsoft Solutions Framework (MSF), екстремальне програмування – Extreme Programming (XP), SCRUM; класифікація і загальні характеристики сучасних CASE-засобів, інструментальне середовище BPwin.

1

Вміти:

В рамках лабораторних робіт студент навчиться розроблювати моделі бізнес-процесів підприємства з використанням методології IDEF та будувати UML-діаграми прецедентів, класів, станів та діяльності.

3

Володіти:

Програмне забезпечення BPWIN V7.2.5 та Rational Rose (або MS Visio 2013 і вище).