Проектування інформаційних систем

Викладач: Яшина Олена Сергіївна

Кількість кредитів: 7,5

Тривалість курсу: 270 годин

2

Знати:

Моделі архітектури інформаційної системи; централізовані моделі архітектури ІС: монолітна, файл-серверна, клієнт-серверна, багаторівнева; розподілені архітектурні моделі: Peer-to-Peer, сервіс-орієнтована архітектура; основні інструментальні засоби проектування складної системи; засоби та методи пошуку та прийняття рішень при проектуванні інформаційних систем; огляд стандартів ГОСТ 34, ISO, SWEBOK.

1

Вміти:

Будувати UML-діаграм засобами MS Visual Studio; розроблювати багаторівневу модель архітектури складної системи на платформі .NET; використовувати технологію ADO.NET Entity Framework; застосувати мови LINQ для обробки даних та для побудови багатотабличних запитів.

3

Володіти:

Програмне забезпечення Microsoft Visual Studio 2008 і вище, SQL Server 2008 і вище.