Моделювання систем

Викладач: Федорович Олег Євгенович

Кількість кредитів: 5

Тривалість курсу: 180 годин

2

Знати:

Основи моделювання систем, класифікація моделей складних систем, подійна система моделювання SMPL, моделювання за допомогою мереж Петрі, сучасні системи моделювання.

1

Вміти:

Вибирати методи і засоби моделювання, складати моделюючі алгоритми, використовувати пакети і бібліотеки комп’ютерних програм при моделюванні систем.

3

Володіти:

Вміти будувати алгоритми; розуміти, що таке модель.