Інтелектуальний аналіз даних

Викладач: Губка Олексій Сергійович

Кількість кредитів: 5,5

Тривалість курсу: 198 годин

2

Знати:

Поняття Data Mining: виникнення, перспективи, проблеми, значення понять об'єкт і атрибут, вибірка, залежна і незалежна змінна, «дані», «інформація», «знання», основні поняття статистичного аналізу, загальне уявлення про поняття кореляції, регресії; OLAP-технології, розглядаються стандарти Data Mining.

1

Вміти:

В рамках лабораторних робіт студент навчиться застосовувати різні методи інтелектуального аналізу даних для вирішення різних прикладних задач у професійній діяльності.

3

Володіти:

Програмне забезпечення Microsoft Visual Studio 2008 і вище, пакет Deductor Studio 5.2