Алгоритмізація та програмування

Викладач: Попов Андрій В’ячеславович

Кількість кредитів: 6,5

Тривалість курсу: 234 години

2

Знати:

Етапи розробки програм, засоби візуального проектування користувацького інтерфейсу, модульний принцип розробки програм, графічні засоби C#, бібліотеки візуальних компонент System Wіndows Forms.

1

Вміти:

В рамках лабораторних робіт студент навчиться розробляти програмні додатки у середовищі візуального проектування Visual Studio C#, виводити інформацію в компоненту DataGridView.

3

Володіти:

Програмне забезпечення Microsoft Visual Studio 2008 і вище, Rational Rose.