Лещенко Олександр Борисович

доцент, канд. техн. наук, доцент

Наукові інтереси

штучний інтелект,

бази даних,

хмарні технології

 

Освіта

1984

закінчив з відзнакою Харківський авіаційний інститут за спеціальністю 2202 «Автоматизовані системи управління»

1992

закінчив аспірантуру ХАІ за фахом 05.13.07 - "Автоматизація технологічних процесів і виробництв"

1993

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.07, з 1995 р - асистент, з 1997 - доцент кафедри «Автоматизованих систем управління»

1996

присвоєно вчене звання старший науковий співробітник за спеціальністю "Автоматизація технологічних процесів і виробництв"

1999

присвоєно вчене звання доцента кафедри «Автоматизованих систем управління»

2012

пройшов навчання по курсу «Розробка інтеграційного рішення на основі InterSystems Ensemble»

Курси, що читаються

Організація баз даних і знань

Бази даних

Методи і системи штучного інтелекту

Нагороди і премії

2005

була присуджена перемога в номінації «Кращий викладач року» програми Caché Campus (на території країн Співдружності) (м.Москва, Росія) http://www.intersystems.com/ru/services-support/university-outreach/student-awards-archive/student-awards-2005/

2012

2-е місце конкурсу професійної майстерності «Ікар-ХАІ» в номінації викладач професійно-орієнтованих дисциплін

Під науковим керівництвом

2002

студентка гр. 356 Ушакова Т.А. посіла перше місце в університетському і друге місце в міському конкурсі студентських науково-дослідних робіт (м.Харків)

2003

студент гр. 357а Худяков А.С. посів перше місце на Російському конкурсі інноваційних робіт студентів, на базі постреляціонной СУБД Caché МІФІ (м.Москва, Росія)

2007

студент гр. 356 Гребенников А.А. посів друге місце на конкурсі інноваційних робіт студентів на базі постреляціонной СУБД Caché (м.Москва, Росія)

2008

студентка гр. 357 Каленюк А.В. посіла третє місце на конкурсі інноваційних робіт студентів на базі постреляціонной СУБД Caché (м.Москва, Росія) http://www.intersystems.com/ru/services-support/university-outreach/student-awards-archive/student-awards-2007/

2010

студентка гр. 356 Дудченко Д. посіла друге місце на конкурсі інноваційних робіт студентів на базі постреляціонной СУБД Caché (м.Москва, Росія) http://www.intersystems.com/ru/services-support/university-outreach/student-awards-archive/student-awards-2009/

2012

студенти Гук А.В. і Мірошник А.Ю. посіли друге місце на конкурсі студентських робіт «InterSystems CIS Student Innovator Awards - 2011» (м.Москва, Росія) http://www.intersystems.com/ru/services-support/university-outreach/student-awards-archive/student-awards-2011/

2012

студенти Гук А.В. і Мірошник А.Ю. посіли друге місце на конкурсі студентських робіт «InterSystems Student Innovator Awards - 2011» (Cambridge, MA 02142, United States)

2013

студенти Гук А.В., Бабич М.Ю., Швед П.М., Мірошник А.Ю. посіли друге місце на конкурсі студентських робіт «InterSystems CIS Student Innovator Awards - 2012» (м.Москва, Росія) http://www.intersystems.com/ru/services-support/university-outreach/student-awards-archive/studentsawards2012/

2013

студент Бабич М.Ю. нагороджений стипендією Харківського міського голови «Обдарованість 2013/2014»

Наукометрические данные

Публікації та патенти

0

Автор публікацій

 

Серед них:

2014

Лещенко, А. Б. Подсистема обслуживания почтовых терминалов [Текст] / А. Б. Лещенко, М. Ю. Бабич, А. Ю. Мирошник // XXIV международная конференции «Новые технологии в машиностроении», 3-8 сентября 2014 г. : Труды конференции. – Харьков-Рыбачье : Нац. аэрокосм. ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2014. – С. 70.

Лещенко, А. Б. Инструментальные средства для разработки клиентской части к продуктам InterSystems с поддержкой различных фреймворков [Текст] / А. Б. Лещенко, М. Ю. Бабич, А. Ю. Мирошник // XXIV международная конференции «Новые технологии в машиностроении», 3-8 сентября 2014 г. : Труды конференции. – Харьков-Рыбачье : Нац. аэрокосм. ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2014. – С. 73.

Лещенко, А. Б. Подсистема управления и организации доставки товаров [Текст] / А. Б. Лещенко, Е. Н. Онищенко // XXIV международная конференции «Новые технологии в машиностроении», 3-8 сентября 2014 г. : Труды конференции. – Харьков-Рыбачье : Нац. аэрокосм. ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2014. – С. 71.

Лещенко, А. Б. Разработка интернет программы для поставки медиа-контента [Текст] / А. Б. Лещенко, А. А. Ткаченко // XXIV международная конференции «Новые технологии в машиностроении», 3-8 сентября 2014 г. : Труды конференции. – Харьков-Рыбачье : Нац. аэрокосм. ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2014. – С. 68.

Бабич, М. Ю. Разработка инструментальных средств создания клиентской части WEB-приложения [Текст] / М. Ю. Бабич, А. Б. Лещенко // Всеукраїнська науково-технічна конференція “Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2014”, 11-14 листопада 2014 р. : Тези доповідей. – Харків : Націон. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіа. ін-т", 2014. – Том 2. – C. 83.

Лещенко, А. Б. Разработка подсистемы управления почтоматами [Текст] / А. Б. Лещенко, М. Ю. Бабич, А. Ю. Мирошник // Проблеми інформатизації : Матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 листопада 2014 р. – Черкаси : ЧДТУ ; Тольятті : ТДУ, 2014. – С. 46.

Лещенко, А. Б. Разработка программного обеспечения для предоставления медиа-контента  [Текст] / А. Б. Лещенко, А. А. Ткаченко // Проблеми інформатизації : Матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 листопада 2014 р. – Черкаси : ЧДТУ ; Тольятті : ТДУ, 2014. – С. 47.

Лещенко, А. Б. Разработка клиентской части к продуктам InterSystems с поддержкой различных фреймворков [Текст] / А. Б. Лещенко, М. Ю. Бабич, А. Ю. Мирошник // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : Матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції. Полтава : ПНТУ; Баку : ВА ЗС АР; Бєлгород : НДУ «БелДУ»; Кіровоград : КЛА НАУ; Харків : ДП «ХНДІ ТМ», 2014. – С. 12.

Лещенко, А. Б. Разработка подсистемы логистического управления транспортных услуг  [Текст] / А. Б. Лещенко, Е. Н. Онищенко // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : Матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції. Полтава : ПНТУ; Баку : ВА ЗС АР; Бєлгород : НДУ «БелДУ»; Кіровоград : КЛА НАУ; Харків : ДП «ХНДІ ТМ», 2014. – С. 12.

Лещенко, А. Б. Разработка интернет ресурса для оказания ивент услуг [Текст] /А. Б. Лещенко, М. И. Походенко // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : Матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції. Полтава : ПНТУ; Баку : ВА ЗС АР; Бєлгород : НДУ «БелДУ»; Кіровоград : КЛА НАУ; Харків : ДП «ХНДІ ТМ», 2014. – С. 13.

Бабич, М. Ю. Разработка подсистемы управления почтовыми терминалами [Текст] / М. Ю. Бабич, А. Б. Лещенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2014. – № 4 (68). – C. 97–102.

2015

Лещенко, А. Б. Разработка приложения для автоматизации проведения налогового аудита [Текст] / А. Б. Лещенко, Н.А. Смолиенко // Всеукраїнська науково-технічна конференція «Інтегровані комп`ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2015», м. Харків, Україна, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 24-27 листопада 2015р. – С. 61.

Лещенко, А. Б. Система поддержки принятия решений для налогового аудита [Текст] / А. Б. Лещенко,  Н.А. Смолиенко // Международная конференция «Новые технологии в машиностроении», Коблево – Харьков, Украина, 3-8 сентября 2015г. –  С. 63.

Лещенко, А. Б. Разработка подсистемы для информационной поддержки проведения организационных мероприятий [Текст] / А. Б. Лещенко, М.И. Походенко // V Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління», Полтава – Баку – Кіровоград – Харків, 23-24 квітня 2015р. – С. 34.

Лещенко, А. Б. Разработка автоматизированного рабочего места налогового инспектора [Текст] / А. Б. Лещенко,  Н.А. Смолиенко // V Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління», Полтава – Баку – Кіровоград – Харків, 23-24 квітня 2015р. – С. 35.

Лещенко, А. Б. Поддержка принятия решений налогового инспектора [Текст] / А. Б. Лещенко,  Н.А. Смолиенко // ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Молодь у світі сучасних технологій», МССТ-2015, Херсон, Україна, 4 - 5 червня 2015 р. – С. 136-137.

Лещенко, А. Б. Создание приложения для принятия решений налогового инспектора c использованием технологий СУБД Caché [Текст] / А. Б. Лещенко,  Н.А. Смолиенко // Третя міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Полтава, 12-13 листопада 2015р. – С. 31.

Федорович, О. Е. Модели и методы информационной технологии управления качеством в логистической цепи производства [Текст] / О. Е. Федорович, Ю.А. Лещенко, А. Б. Лещенко // ХІІІ Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами», Харьков – Одесса, 14-18 сентября 2015г. – С. 57-59.

2016

Лещенко, О. Б. Розробка об'єктно-реляційних баз даних та знань на основі технології InterSystems Caché [Текст] : Методичні вказівки до лабораторних робіт / О. Б. Лещенко, Ю.О. Лещенко. – Харків : Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т », 2016. – 94 с.

Лещенко, А. Б. Разработка приложения для работы с декларациями в налоговой службе [Электронный ресурс] / А. Б. Лещенко, Н. А. Смолиенко, А. Н. Аникин // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 7 (144). – С. 90-95. – Режим доступа: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/16929

Лещенко, А. Б. Разработка подсистемы поддержки принятия решений для работы с декларациями в налоговой службе [Текст] / А. Б. Лещенко, Н. А. Смолиенко // Всеукраїнська науково-технічна конференція «Інтегровані комп`ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2016», м. Харків, Україна, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 15-18 листопада 2016 р. – С. 65.

Лещенко, О. Б. Розробка Android-додатку для реєстрації пацієнтів у поліклініці [Текст] / О. Б. Лещенко, Н. П. Сичевська // Всеукраїнська науково-технічна конференція «Інтегровані комп`ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2016», м. Харків, Україна, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 15-18 листопада 2016 р. – С.67.

Лещенко, О. Б. Використання постреляційної технології InterSystems Caché для проведення інтернет-аукціонів [Текст] / О. Б. Лещенко, С. Г. Ігунов // Всеукраїнська науково-технічна конференція «Інтегровані комп`ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2016», м. Харків, Україна, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 15-18 листопада 2016 р. – С. 87.

Лещенко, А. Б. Использование технологии InterSystems в системе поддержки принятия решений для налоговой службы [Текст] / А. Б. Лещенко, Н. А. Смолиенко // XVI Международная конференция «Новые технологии в машиностроении», Коблево – Харьков, Украина, 3-8 сентября 2016 г. – С. 73.

Лещенко, А. Б. Разработка web-приложения для налогового инспектора  [Текст] / А. Б. Лещенко, Н. А. Смолиенко // Шоста Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління», Полтава – Баку – Кіровоград – Харків, 21-22 квітня 2016 р. – С. 39.

Лещенко, О. Б. Розробка web-додатку для проведення інтернет-аукціонів [Текст] / О. Б. Лещенко, С. Г. Ігунов // Шоста міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління», Полтава – Баку – Кіровоград – Харків, 21-22 квітня 2016 р. – С. 39.

Лещенко, О. Б. Розробка додатку для пошуку та попереднього запису на медичні послуги в медичних закладах [Текст] / О. Б. Лещенко, Н. П. Сичевська // Четверта міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Полтава, 3-4 листопада 2016 р. – С. 51.

Лещенко, А. Б. Использование технологии InterSystems Caché для информационной поддержки налоговой службы [Текст] / А. Б. Лещенко, Н.А. Смолиенко, А. Н. Аникин // Четверта міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Полтава, 3-4 листопада 2016 р. – С. 52.

Лещенко, О. Б. Розробка додатка для проведення інтернет-аукціонів з використанням технології InterSystems Caché [Текст] / О. Б. Лещенко, С. Г. Ігунов // Четверта міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Полтава, 3-4 листопада 2016 р. – С. 50.

Лещенко, А. Б. Использование объектно-реляционной СУБД Caché для реализации системы поддержки принятия решений для налоговой службы [Текст] / А. Б. Лещенко, Н. А. Смолиенко // XXIII міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика 2016», Суми, 22-23 вересня 2016 р. – С. 217-218.

Розробка інформаційної технології для проведення інтернет-аукціонів [Текст] / О. Б. Лещенко, С. Г. Ігунов // V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Молодь у світі сучасних технологій», МССТ-2016, Херсон, Україна, 2 - 3 червня 2016 р. – С. 130-131.

2017

Лещенко, О. Б. Розроблення об'єктно-реляційних баз даних і знань на основі технології InterSystems Caché [Текст] : Методичні вказівки до лабораторних робіт / О. Б. Лещенко, Ю. О. Лещенко, Т. М. Соляник. – Харків : Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т », 2017. – 108 с.

Підсистема обробки метаданих Microsoft Dynamics CRM для побудови призначеного для користувача порталу [Текст] : Свидетельство на программное обеспечение / Лещенко А. Б., Удовиченко Б. А. (Україна). Державна Служба Інтелектуальної Власності України, № 71603 від 24.04.2017.

Лещенко, О. Б. Використання постреляційної технології Intersystems Caché для проведення інтернет-аукціонів [Текст] / О. Б. Лещенко, С. Г. Ігунов // Науково-технічна конференція "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні", ІКТМ 2016. – Х. : НАКУ ХАИ, 2016. – С. 89.

Лещенко, А. Б. Разработка подсистемы поддержки принятия решений для работы с декларациями в налоговой службе [Текст] / А. Б. Лещенко, Н. А. Смолиенко // Науково-технічна конференція «Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні», ІКТМ 2016. – Х. : НАКУ ХАИ, 2016. – С. 65.

Лещенко, О. Б. Розробка Android-додатку для реєстрації пацієнтів у поліклініці [Текст] / О. Б. Лещенко, Н. П. Сичевська // Науково-технічна конференція "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні", ІКТМ 2016. – Х. : НАКУ ХАИ, 2016. – С. 67.

Лещенко, А. Б. Использование технологии Intersystems Caché для информационной поддержки налоговой службы [Текст] / А. Б. Лещенко, Н. А. Смолиенко, А. Н. Аникин // Четверта міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», 3 – 4 листопада 2016 р. – Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Полтава, 2016. – С. 52.

Лещенко, О. Б. Розробка додатка для проведення інтернет-аукціонів з використанням технології Intersystems Caché [Текст] / О. Б. Лещенко, С. Г. Ігунов // Четверта міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», 3 – 4 листопада 2016 р. – Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Полтава, 2016. – С. 50.

Лещенко, О. Б. Розробка додатку для пошуку та попереднього запису на медичні послуги в медичних закладах [Текст] / О. Б. Лещенко, Н. П. Сичевська // Четверта міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», 3 – 4 листопада 2016 р. – Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Полтава, 2016. – С. 51.

Лещенко, О. Б. Розробка сайту для надання послуг копірайтингу [Текст] / О. Б. Лещенко, С. Г. Ігунов // Сьома міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління», 21 – 22 квітня 2016 р. – Полтава – Баку – Кіровоград – Харків, 2016. – С. 31-32.

Лещенко, О. Б. Розробка підсистеми інтеграції Microsoft Dynamics CRM та Energy Star [Текст] / О. Б. Лещенко, А. С. Хлюпіна // Сьома міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління», 21 – 22 квітня 2016 р. – Полтава – Баку – Кіровоград – Харків, 2016. – С. 32.

Лещенко, А. Б. Создание подсистемы обработки метаданных Microsoft Dynamics CRM для построения интерфейса пользовательского портала [Текст] / А. Б. Лещенко, Б. А. Удовиченко // Сьома міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління», 21 – 22 квітня 2016 р. – Полтава – Баку – Кіровоград – Харків, 2016. – С. 32.

Лещенко, А. Б. Приложение для поддержки принятия решений по выбору медицинских услуг [Текст] / А. Б. Лещенко, А. Н. Аникин, Н. П. Сычевская // Сьома міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління», 21 – 22 квітня 2016 р. – Полтава – Баку – Кіровоград – Харків, 2016. – С. 32-33.

Лещенко, О. Б. Розробка підсистеми для управління послугами копірайтингу [Текст] / О. Б. Лещенко, С. Г. Ігунов // VI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Молодь у світі сучасних технологій», МССТ-2017, 1-2 червня 2017 р. – Херсон, 2017. – С. 32.

Лещенко, А. Б. Использование технологии InterSystems в системе поддержки принятия решений для налоговой службы [Текст] / А. Б. Лещенко, Н. А. Смолиенко // Двадцать шестая Международная конференция "Новые технологии в машиностроении", 3-8 вересня 2016. – Коблево-Харків, 2016. – С. 73.