Головань Костянтин Владиславович

доцент, кандидат технічних наук, доцент

Наукові інтереси

штучний інтелект,

імітаційне моделювання,

інформаційні системи,

крос-платформні технології

 

Освіта

2003

закінчив з відзнакою Харківський авіаційний інститут за фахом «Інформаційні управляючі системи та технології»

2006

закінчив аспірантуру ХАІ за спеціальністю 05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, кандидат технічних наук, з 2006 р - асистент

2014

присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційних управляючих систем

Курси, що читаються

Крос-платформенне програмування

Технології комп'ютерного проектування

Системне моделювання

Публікації та патенти

0

Автор публікацій

 

Серед них:

  1. Синтез интегриро­ванных экспертных систем на основе гибридных моделей представления зна­ний в объектно-ориентированной базе [Текст] / О.Е. Федорович, А.В. Прохоров, К.В. Головань, А.Р. Емад // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2004. – №4 (8). – С. 98-104.
  2. Федорович, О.Е. Разработка экспертной системы диагностики и управления процессами электрохимической защиты газопроводов от коррозии [Текст] / О.Е. Федорович, А.В. Прохоров, К.В. Головань // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2005. – №2 (10). – С. 115-119.
  1. Головань, К.В. Высокоуровневые модели анализа, обработки и извлечения знаний в процессе разработки экспертных систем [Текст] // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2006. – №1 (13). – С. 46-55.
  1. Fedorovich, O.Ye. Knowledge-Oriented Approach to the Main Pipeline Complex Dispatching Control  [Text] / O.Ye. Fedorovich, A.V. Prokhorov, K.V. Golovan // 6-th International Conference ISTA’2007, Kharkiv, Ukraine P.221 – 227.
  1. Использование технологии экспертных систем принятия и исполнения решений в производстве [Текст] / О.Е. Федорович, В.П. Прохоров, А.В. Прохоров, К.В. Головань // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – №2 (21). – С. 101-110.
  2. Федорович, О.Є. Системи обробки інформації і управління розподіленими виробництвами [Текст] : Навч. посібник / О.Є. Федорович, А.В. Прохоров, К.В. Головань – Х.: Нац. аерокосм. ун-т "Харк. авіац. ін-т", 2006. – 236 с.
  3. Федорович, О.Е. Системы промышленной автоматизации на основе технологии SCADA [Текст] : Учеб. пособие  / О.Е. Федорович, А.В. Прохоров, К.В. Головань. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2007. – 126 с.