Єременко Наталія Валентинівна

старший викладач, к.т.н.

Наукові інтереси

моделі і методи дискретної математики,

класичні алгебри,

теорії алгоритмів,

системний аналіз,

мультиагентні системи,

імітаційне моделювання,

об'єктно-орієнтоване програмування

 

Освіта

2007

закінчила з відзнакою Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології»

2010

закінчила аспірантуру ХАІ за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології

2015

кандидат технічних наук, з 2015 р - асистент, з 2015 - старший викладач кафедри інформаційних управляючих систем

Курси, що читаються

Дискретна математика

Теорія алгоритмів

Моделювання систем

Інформаційні технології корпоративного управління і стратегічного менеджменту

Інформаційні технології логістичного управління

Публікації та патенти

0

Автор публікацій

 

Серед них:

Статті Scopus

Konstantinov, I.S. Logistical supply and sales management in heterogeneous cargo transport infrastructure [Text] /Igor S. Konstantinov, Sergej A. Lazarev, Julija I. Sergeyeva, Nataliia V. Eremenko // International Journal of Pharmacy & Technology. – 2016. – Vol. 8, Issue No.4. – pp. 27039–27046, online http://www.ijptonline.com/wp-content/uploads/2017/01/27039-27046.pdf

Монографія

Федорович, О. Е. Исследование логистики снабжения и сбыта в разнородной транспортной инфраструктуре грузоперевозок [Текст] : моногр. / О. Е. Федорович, Э. Е. Рубин, Н. В. Еременко. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2016. – 197 с.

Навчальні посібники:

 1. Попов, В.О. Молелі й методи дослідження інформаційних систем [Текст]: навч. посібник / В. О. Попов, Н. В. Єременко, О. В. Коновалова. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2016. – 76 с.
 2. Попов, В. А. Вероятностные модели анализа информационных систем [Текст]: учеб. пособие / В. А. Попов, Н. В. Еременко, Ю. А. Белоконь. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2016. – 80 с.
 3. Попов, В. А. Дискретные модели и методы анализа информационных систем [Текст]: учеб. пособие по практическим занятиям/ В. А. Попов, Н. В. Еременко, Е. В. Коновалова. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2015. – 86 с.
 4. Системные модели анализа сложных систем и процессов [Текст]: учеб. пособ. / В. А. Попов, Н. В. Еременко, С. В. Сергеев, Ю. И. Сергеева. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2014. – 89 с.
 5. Моделі інформаційної підтримки організаційних структур управління [Текст]: навч. посіб. / О. Є. Федорович, В. О. Попов, Н. В. Єременко, Є. Ю. Синєбрюхова. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2013. – 128 с.
 6. Попов, В. А. Прикладные методы анализа и оптимизации информационных управляющих систем [Текст]: учеб. пособ. / В. А. Попов, Н. В. Еременко, Е. Ю. Синебрюхова, О. А. Недосекина. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2012. – 72 с.
 7. Попов, В. А. Элементы теории алгоритмов [Текст]: учеб. пособ. / В. А. Попов, Н. В. Еременко. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2011. – 72 с.
 8. Попов, В. А. Дискретные модели и методы анализа информационных систем [Текст]: учеб. пособ. / В. А. Попов, Н. В. Еременко. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2010. – 98 с.

Статті:

 1. Федорович, О. Є. Управління логістикою в різнорідних транспортних мережах [Текст] / О. Є. Федорович, Н. В. Єременко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 58 (1167). – С. 109 – 115.
 2. Єременко, Н. В. Формування структури каналів доставки вантажів в різнорідній транспортній мережі для фармацевтичної компанії [Текст] / Н. В. Єременко // Радиоелектронні і комп'ютерні системи. – 2015. – № 3 (73). – С. 112 – 117.
 3. Попов, В. А. Анализ логистических процессов железнодорожного транспорта [Текст] / В. А. Попов, Ю. А. Белоконь, Н. В. Еременко, Ю. Н. Панасенко // Радиоелектронні і комп'ютерні системи. – 2015. – № 2 (72). – С. 159 – 163.
 4. Еременко, Н. В. Структурный анализ распределенной логистической системы сбыта продукции [Текст] / Н. В. Еременко // Радиоелектронні і комп'ютерні системи. – 2015. – № 1 (71). – С. 120 – 123.
 5. Федорович, О. Е. Фрактальная модель планирования и управления грузоперевозками [Текст] / О. Е. Федорович, Н. В. Еременко // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. // М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – 2014. – Вып.  – С. 159 – 165.
 6. Федорович, О.Е. Перечисление множества вариантов логистической сети распределительных центров сбыта продукции [Текст] / О. Е. Федорович, Н. В. Еременко // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. // М-во освіти і науки України, Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – 2014. – Вип. 9 (125). – С. 205 – 208.
 7. Еременко, Н.В. Многофазное моделирование сложных распределенных логистических систем [Текст] / Н. В. Еременко // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2014. – № 4 (68). – С. 157 – 162.
 8. Еременко, Н. В. Моделирование взаимодействия разнородных транспортных систем в логистике грузоперевозок [Текст] / Н. В. Еременко, В. А. Пуйденко // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2014. – № 3 (67). – С. 133 – 136.
 9. Федорович, О.Е. Модели оптимизации и конфигурирования логистической системы дистрибьюций [Текст] / О. Е. Федорович, К. О. Западня, Н. В. Еременко// Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2013. – № 4 (63).               – С. 121 – 124.
 10. Попов, В. А. Моделирование процессов контроля качества выпускаемой продукции [Текст] / В. А. Попов, Н. В. Еременко, Ю. И. Сергеева, Д. Е. Жидченко// Радиоелектронні і комп'ютерні системи. – 2013. – № 3 (62). – С. 126 – 132.
 11. Вероятностное моделирование логистических транспортных систем [Текст] / В.А. Попов, Н. В. Еременко, Д. В. Науменко, А. А. Сегеда // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2012. – № 2 (54). – С. 149 – 155.
 12. Попов, В.А. Системный анализ металлообрабатывающего предприятия с целью обоснования средств компьютерной поддержки [Текст] / В. А. Попов, И. В. Алейник, Н. В. Еременко// Радиоелектронні і комп'ютерні системи. – 2011. – № 1 (49). – С. 153 – 159.
 13. Попов, В. А. Подход к обоснованию компьютерной системы управления промышленным предприятием [Текст] / В. А. Попов, А. Н. Кобзарь, Н. В. Еременко// Радиоелектронні і комп'ютерні системи. – 2011. – № 3 (51). – С. 51 – 56.
 14. Попов, В.А. Моделирование бизнес-процессов обслуживания пассажиров аэропорта [Текст] / В. А. Попов, А. П. Семенюк, Н. В. Еременко // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2011. – № 4 (52). – С. 151 – 158.
 15. Попов, В.А. Метод выбора ИТ-технологии поддержки деятельности предприятия на основе системного моделирования [Текст] / В. А. Попов, Е. Ю. Синебрюхова, Н. В. Еременко // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2010. – № 2 (43). – С. 131 – 138.
 16. Попов В. А. Обоснование состава средств обеспечения информационной поддержки системы управления энергогенерирующего предприятия [Текст] / В. А. Попов, В. С.Костюк, Н. В. Еременко // Радиоелектронні і комп'ютерні системи. – 2010. – № 1 (42). – С. 160 – 166.
 17. Попов, В. А. Обоснование внедрения информационной управляющей системы на основе анализа предприятия [Текст] / В. А. Попов, Н. В. Еременко // Радиоелектронні і комп'ютерні системи. – 2007. – № 3 (22). – С. 105 – 111.
 18. Попов, В. А. Аппроксимация и анализ взаимосвязи системных показателей сложных систем [Текст] / В. А. Попов, Н. В. Еременко// Радиоелектронні і комп'ютерні системи. – 2007. – № 1 (20). – С. 63 – 67.
 19. Попов, В. А. Модель обслуживания с переменными интенсивностями потоками [Текст] / В. А. Попов, Н. В. Еременко// Радиоелектронні і комп'ютерні системи. – 2006. – № 4 (16). – С. 87 – 92.

Розклад

TT
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
1
08:00 – 08:45
1
08:50 – 09:35
2
09:50 – 10:35
2
10:40 – 11:25
3
11:55 – 12:40
3
12:45 – 13:30
4
13:45 – 14:30
4
14:35 – 15:20
5
15:35 – 16:20
5
16:25 – 17:10