Малєєва Юлія Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент

Наукові інтереси

управління проектами і програмами,

управління життєвим циклом складної техніки

Освіта

2007

закінчила з відзнакою Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Безпека життєдіяльності»

2010

закінчила аспірантуру ХАІ за фахом 05.13.22 - Управління проектами та програмами, науковий співробітник кафедри інформаційних управляючих систем

2011

кандидат технічних наук, дисертація на тему «Моделі и метод формирование комплексу робіт в проектах утілізації авіаційної техніки», з 2015 - асистент, з 2017 - доцент кафедри інформаційних управляючих систем

Курси, що читаються

Математичні методи дослідження операцій

Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси і математична статистика

Основи тестування інформаційних систем

Інформаційні технології корпоративного управління і стратегічного менеджменту

Геоінформаційні технології в управлінні складними системами

Наукометричні дані

Публікації та патенти

0

Автор публікацій

 

Серед них:

Scopus

 1. The Method of Variant Synthesis of Information and Communication Network Structures on the Basis of the Graph and Set-Theoretical Models/ V. Mukhin, Y. Romanenkov, J. Bilokin, A. Rohovyi, A. Kharazii, V. Kosenko, N. Kosenko, J. Su,  // International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA), Vol.9, No.11, pp.42-51, 2017. DOI: 10.5815/ijisa.2017.11.06  http://www.mecs-press.org/ijisa/ijisa-v9-n11/IJISA-V9-N11-6.pdf

Статті

 1. Федорович О.Е. Выбор и оценка направлений в проекте утилизации сложной техники / О.Е. Федорович, Ю.А. Глухова, В.А Щеголь // Радіоелектронні і компютерні системи. – 2007. – №4 (23). – С.111–116.
 2. Федорович О.Е. Анализ риска неблагоприятного воздействия на окружающую среду и оператора в проекте утилизации сложной техники / О.Е. Федорович, Ю.А. Белоконь // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2008. – №4 (31). – С.117–122
 3. Малеева О.В. Организационно-функциональная модель проекта утилизации сложной техники / О.В. Малеева, Ю.А. Белоконь // Радіоелектронні і компютерні системи. – 2009. – №4 (38). – С.148–154.
 4. Белоконь Ю.А. Системная модель организационного взаимодействия в иерархической структуре исполнителей проекта комплексной утилизации авиационной техники / Ю.А. Белоконь // Авиационно-космическая техника и технология. – 2010. – № 1/68. – С. 92–96.
 5. Білокінь Ю.А. Системне подання життєвого циклу складної техніки з урахуванням стадії утилізації / Ю.А. Білокінь // Системне озброєння і військова техніка. – 2010. – №2(22). – С. 99-103.
 6. Белоконь, Ю.А. Мониторинг авиаперевозки грузив [Текст] / Ю.А. Белоконь, А.В. Попов, А.Н. Котьков // Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 2013. – № 3 (62). – С.118 –125.
 7. Белоконь, Ю.А. Разработка подсистемы поддержки принятия решений для грузовых автоперевозок с учетом внештатных ситуаций [Текст] / Ю.А. Белоконь, А.В. Попов, А.Н. Тарасенко // Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 2014. – № 3 (67). – С.126 –132.
 8. Белоконь, Ю. А. Модели и метод формирования комплекса работ при утилизации авиационной техники [Текст] / Ю.А. Белоконь, О.В. Малеева// Авиационно-космическая техника и технология. – 2014. – № 3 (110). – С. 97 – 102.
 9. Белоконь, Ю.А. Выбор рационального уровня декомпозиции объекта при утилизации сложной техники [Текст] / Ю.А. Белоконь, А.В. Попов, А.Н. Тарасенко // Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 2014. – № 4 (68). – С.174 –179.
 10. Белоконь, Ю.А. Анализ логистических процессов железнодорожного транспорта [Текст] / Ю.А. Белоконь, В.А. Попов, Н.В. Еременко, Ю.Н. Панасенко // Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 2015. – № 2 (72). – С.159 –163.
 11. Белоконь, Ю.А. Информационная подсистема управления потоком покупателей в супермаркете [Текст] / Ю.А. Белоконь, А.В. Попов, П.Н. Швед// Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 2015. – № 2 (72). – С.164 –170.
 12. Белоконь, Ю.А. Метод многокритериального выбора поставщика с применением нечетких чисел [Текст] / Ю.А. Белоконь, А.В. Попов, М.И. Бибиков // Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 2015. – № 3 (73). – С.106 –111.
 13. Белоконь, Ю.А. Анализ методов построения расписаний производственных технологических линий [Текст] / Ю.А. Белоконь, А.В. Попов, Я.В. Крупейченко, С.А. Дурнев // Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. – № 6 (123). – С. 111 – 117.
 14. Белоконь, Ю.А. Моделирование производственной деятельности предприятия на основе метода функционально-стоимостного анализа [Текст] / Ю.А. Белоконь, В.А. Попов, О.А. Емец, О.В. Резникова// Системи обробки інформації, 2016, №5 (142), С. 170-174.
 15. Белоконь, Ю.А. Моделирование транспортных процессов в цепи поставок кондитерских изделий [Текст] / Ю.А. Белоконь, Т.Н. Соляник // Вісник східноукраїнського університету ім. В. Даля, 2017, № 3 (233), С.195-200.
 16. Белоконь, Ю.А. Анализ эффективности функционирования электротранспортного предприятия [Текст] / Ю.А. Белоконь, В.А. Попов, О.Н. Макаренко // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, 2017, №75, с. 192-203.
 17. The choice of goods transportation mode based on Fuzzy logic [Text] / J. Bilokin, V. Pavlenko, T. Pavlenko, O. Morozova, K. Pechenezhska // 10th International Doctoral Students Workshop on Logistics Magdeburg, June 20, 2017. – P.125-129. ISBN 978-3-944722-57-3

Навчальні посібники

 1. Теория вероятностей, вероятностные процессы и математическая статистика. Учебное пособие по выполнению курсовых работ [эл. версия]: учеб. пособие / Ю.А. Белоконь, О.В. Малеева, А.Ю. Гетьманская, А.В. Елизева. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2014. – 40 с.
 2. Информационные технологии корпоративного управления и стратегического менеджмента [Текст]: учеб. пособие / Ю.А. Білокінь, О.К. Погудіна. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2015. – 42 с.
 3. Вероятностные модели анализа информационных систем [Текст]: учеб. пособие Ю.А. Білокінь, В.О. Попов, Н.В. Єременко. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2016. – 72 с.

Розклад

TT
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
1
08:00 – 08:45
1
08:50 – 09:35
2
09:50 – 10:35
2
10:40 – 11:25
3
11:55 – 12:40
3
12:45 – 13:30
4
13:45 – 14:30
4
14:35 – 15:20
5
15:35 – 16:20
5
16:25 – 17:10