Системні технології проектування

Викладач: Яшина Олена Сергіївна

Кількість кредитів: 6

Тривалість курсу: 216 годин

2

Знати:

Основні моделі архітектури інформаційної системи; моделі подання даних в реляційній БД та алгоритми роботи з ними; засоби забезпечення цілісності даних; оделі даних для об’єктно-реляційних відображень: Table-per-Hierarchy, Table-per-Class, Table-per-Concrete Class.

1

Вміти:

Працювати з ієрархічними даними, з моделлю даних. Entity-Attribute-Value, реалізовувати моделі даних. Table-per-Class, будувати системи з протоколюванням змін, внесених користувачем.

3

Володіти:

Програмне забезпечення Microsoft Visual Studio 2008 і вище, SQL Server 2008 і вище.