Веб-технології та веб-дизайн

Викладач: Смідович Леонід Сергійович

Кількість кредитів: 5

Тривалість курсу: 180 годин

2

Знати:

Завдання та етапи проектування та створення інформаційних ресурсів Інтернету, вимоги до інформаційної архітектури веб-сайту, базові види навігації та засоби її реалізації, завдання та засоби просування Інтернет-проекту, методи пошукової оптимізації (CEO) веб-документів, базові положення мови гіпертексту HTML 4.0, основні тегі та атрибути, основи мови опису каскадних таблиць стилю CSS, основні положення мови розмітки XML, базові положення мови сценаріїв Java Script, об`єктні моделі документу DOM level 0 та DOM level 1, принципи побудови CGI-прикладень, технологію аснхроних запитів AJAX, основні положення мови серверних сценаріїв PHP.

1

Вміти:

В рамках лабораторних робіт студент навчиться розробляти документи HTML, оформляти веб-документи із використанням CSS, розробляти макет веб-документу засобом модульних мереж та реалізувати його засобами HTML та CSS.

3

Володіти:

Програмне забезпечення Блокнот, NotePad, Sublime Text та інші.