Управління ІТ-проектами

Викладач: Яшина Олена Сергіївна

Кількість кредитів: 5,5

Тривалість курсу: 198 годин

2

Знати:

Моделі життєвого циклу (ЖЦ) проекту в галузі інформаційних систем та програмного забезпечення; стадії ЖЦ та фази управління проектами; зв’язок між ними; методи планування IT-проекту; методологічні підходи: RAD, Oracle CDM, MSF, RUP; характеристика моделей COCOMO, COCOMO II, CHECKPOINT, ESTIMATICS, KnowlegePlan, Price-S.

1

Вміти:

Обирати модель та планувати життєвий цикл проекту; будувати та розраховувати мережні моделі плану проекту; використовувати комп'ютерні засоби при вирішенні задач управління проектами та оцінювати розроблений план проекту.

3

Володіти:

Розуміння, що таке технічне завдання; програмне забезпечення MS Project, MS Ecxel, SoftCost, MS Word.