Технології захисту інформації

Викладач: Губка Олексій Сергійович

Кількість кредитів: 5,5

Тривалість курсу: 198 годин

2

Знати:

Основні поняття та напрямки в захисті комп'ютерної інформації, принципи і загальні методи забезпечення інформаційної безпеки; критерії, умови та принципи віднесення інформації до інформації, що захищається; теоретичні та методичні основи раціональної побудови захищеного документообігу; принципи і методи обробки конфіденційних документів; методи і прийоми захисту документованої інформації від несанкціонованого доступу.

1

Вміти:

В рамках лабораторних робіт студент навчиться розробляти і оформляти нормативно-методичні матеріали з регламентації процесів обробки, зберігання та захисту конфіденційних документів; практично виконувати технологічні операції по захисту та оброблення конфіденційних документів.

3

Володіти:

Методами аудиту безпеки інформаційних систем, методами системного аналізу інформаційних систем. Програмне забезпечення Microsoft Visual Studio 2008 і вище