Технологія створення програмних продуктів

Викладач: Момот Мирослав Олександрович

Кількість кредитів: 5

Тривалість курсу: 180 годин

2

Знати:

Сучасні тенденції розвитку інформатики та обчислювальної техніки, комп'ютерних технологій, основи створення інформаційних систем і використання нових інформаційних технологій обробки інформації.

1

Вміти:

В рамках лабораторних робіт студент навчиться застосовувати математичні методи, фізичні закони і обчислювальну техніку для вирішення практичних завдань, застосовувати алгоритми пошуку інформації при розробці ПЗ, створювати високоякісний програмний продукт.

3

Володіти:

Програмне забезпечення Microsoft Visual Studio 2008 і вище, Rational Rose.