Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Викладач: Прохоров Олександр Валерійович

Кількість кредитів: 6,5

Тривалість курсу: 234 години

2

Знати:

Моделі взаємодії розподілених компонент; методи розподілення обчислень; базові принципи розробки паралельних алгоритмів; основні методи паралельних обчислень; основні методи паралельного програмування для багатоядерних процесорів та обчислювальних кластерів; GRID-системи; парадигма SPMD, стандарт MPI; модель загальної пам'яті – OpenMP; мови Semantic Web, RDF, RDFS, OWL.

1

Вміти:

Формулювати задачі для їх вирішення паралельною реалізацією алгоритму; створювати багатоланкові та багаторівневі розподілені програми для корпоративної та сервіс-орієнтованої архітектури; використовувати програмні засоби для створення, налагодження та оптимізації паралельних програм; використовувати комунікаційні бібліотеки для організації паралельного виконання програм; використовувати вивчені методи для наукових та технічних задач; проводити аналіз отриманих результатів з метою їхнього практичного застосування для конкретної предметної галузі.

3

Володіти:

Програмне забезпечення Microsoft Compute Cluster Server 2003, GRID Alchemi, редакторі Protégé, платформа Jade.