Теорія алгоритмів

Викладач: Єременко Наталія Валентинівна

Кількість кредитів: 6

Тривалість курсу: 216 годин

2

Знати:

Основи алгоритмічних систем, теорії формальних граматик та системи масового обслуговування.

1

Вміти:

В рамках практичних занять студент навчиться застосовувати методи теорії алгоритмів для вирішення типових та прикладних завдань.

3

Володіти:

Базовими знаннями математики та дискретної математики.