Інформаційні технології корпоративного управління та стратегічного менеджменту

Викладач: Губка Сергій Олексійович

Кількість кредитів: 5,5

Тривалість курсу: 198 годин

2

Знати:

Основи корпоративного управління та стратегічного менеджменту, корпоративна звідності на підприємстві, основні етапи стратегічного менеджменту: стратегічний аналіз,. стратегічний вибір, реалізація стратегії; основні підсистеми та інформаційні потоки в системах корпоративного управління та стратегічного менеджменту, інформаційна інфраструктура підприємства, детальний опис модулів системи управління ресурсами підприємства. ERP-системи, концепція BPM, функціональність BPM, архітектура BPM. Використання цих систем.

1

Вміти:

В рамках лабораторних робіт студент навчиться розробляти календарний план проекту, заповнювати необхідну документацію для ведення проекту та підприємства та на основі цього аналізувати ефективність роботи підприємства.

3

Володіти:

Програмне забезпечення пакет прикладних програм Project Expert