Розподілені системи обробки інформації та управління

Викладач: Прохоров Олександр Валерійович

Кількість кредитів: 5,5

Тривалість курсу: 198 годин

2

Знати:

Принципи побудови та основні елементи, що складають автоматизовані системи управління складними динамічними системами (процесами); основи побудови розподілених АСУ; архітектуру сучасних SCADA-систем; мережі, інтерфейси, протоколи взаємодії в SCADA-системах; основи побудови людино-машинних інтерфейсів (HMI); мови FBD і IL, SFC, LD; стандарти GSM, SMS, GPRS.

1

Вміти:

Формулювати основні технічні вимоги та обмеження до досліджуваних об'єктів і процесів; будувати архітектуру розподілених автоматизованих систем управління технологічними процесами; розробляти управляючі алгоритми та програми за стандартом IEC-61131; використовувати програмні засоби сучасних SCADA-систем.

3

Володіти:

Програмне забезпечення SCADA-система Trace Mode.