Основи програмування та алгоритмічні мови

Викладач: Губка Олексій Сергійович

Кількість кредитів: 7,5

Тривалість курсу: 270 годин

2

Знати:

Основи мови C #: структура програми на мові C #, основні оператори і типи змінних, цикли, одномірні масиви і багатовимірні масиви, основні алгоритми, процедури і функції при складанні програм. Принципи об'єктно-орієнтованого програмування в C #

1

Вміти:

В рамках лабораторних робіт студент ознайомиться з середовищем розробки Microsoft Visual Studio. Навчиться становити, налагоджувати, відчувати програми з використанням мови програмування С # за допомогою консольного виведення.

3

Володіти:

Програмне забезпечення Microsoft Visual Studio 2008 і вище