Об’єктно-орієнтоване програмування

Викладач: Момот Мирослав Олександрович

Кількість кредитів: 8

Тривалість курсу: 288 годин

2

Знати:

Основи об’єктно-орієнтованого аналізу, об’єктно-орієнтованого проектування, основні положення об’єктно-орієнтованого програмування, методи, способи та засоби розробки програм у рамках цього напрямку, методи проектування та виробництва програмного продукту, принципи побудови, структури і прийоми роботи з інструментальними засобами, що підтримують створення програмного забезпечення.

1

Вміти:

В рамках лабораторних робіт студент навчиться розробляти алгоритми, реалізовувати алгоритми на мові програмування високого рівня, описувати основні структури даних, реалізовувати методи аналізу і обробки даних, працювати з інструментальними засобами, що підтримують створення програмного забезпечення в рамках об’єктно-орієнтованої парадигми програмування.

3

Володіти:

Програмне забезпечення Microsoft Visual Studio 2008 і вище