Організація та функціонування комп’ютерних систем

Викладач: Міланов Михайло Володимирович

Кількість кредитів: 3,5

Тривалість курсу: 126 годин

2

Знати:

Склад персонального комп'ютера, структуру і архітектуру персонального комп'ютера, структуру мікропроцесора, режими роботи мікропроцесора, принципи ієрархії пам'яті, організацію оперативної пам'яті, принципи організації і функціонування мультипроцесорних і мультікомпьютерних систем, основи машинно-орієнтованих мов програмування.

1

Вміти:

В рамках лабораторних робіт студент зможе переглядати системну інформацію, налаштовувати параметрів системи, переглядати сектори (блоки) жорсткого диску, використовувати реєстрову пам'ять, використовувати базові команди мови Assembler, розробляти прості програми реального режиму на мові Assembler.

3

Володіти:

Знаннями по курсу «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів»