Науково-дослідницька робота

Викладач: Яшина Олена Сергіївна

Кількість кредитів: 5

Тривалість курсу: 180 годин

2

Знати:

Основні поняття наукової роботи, структуру наукового дослідження; методи наукових досліджень; способи публікації наукових результатів; особливості захисту авторського права в галузі розробки програмного забезпечення.

1

Вміти:

Обирати методи рішення науково-технічних задач; організовувати свою роботу з рішення науково-технічних задач; оформляти і публікувати результати наукової праці; оформляти технічну документацію.

3

Володіти:

Навичками написання наукових робіт, тез; програмне забезпечення MS Word.