Методи та системи штучного інтелекту

Викладач: Лещенко Олександр Борисович

Кількість кредитів: 5,5

Тривалість курсу: 198 годин

2

Знати:

Основні моделі і засоби представлення знань, синтаксис і семантику основних мов штучного інтелекту і основні прийоми програмування на них, нейронні мережі.

1

Вміти:

В рамках лабораторних робіт студент навчиться працювати в середовищі MATLAB / SIMULINK, вирішувати задачі розпізнавання за допомогою персептрона, використовувати оболонки Prolog для розробки систем штучного інтелекту.

3

Володіти:

Програмне забезпечення: середа MATLAB / SIMULINK, Visual Prolog.