Інформаційні системи логістичного управління

Викладач: Федорович Олег Євгенович

Кількість кредитів: 5,5

Тривалість курсу: 198 годин

2

Знати:

Основні положення логістики, сучасні методи та засоби, способи управління інформаційно-управляючими системами, методи, принципи побудови структури логістичної інформаційно-управляючої системи, прийоми роботи з інструментальними засобами, що підтримують проведення логістичного аналізу.

1

Вміти:

Реалізовувати логістичний аналіз у вигляді структури логістичної інформаційно-управляючої системи, працювати з інструментальними засобами, що підтримують аналіз потоків в рамках логістики.

3

Володіти:

Програмне забезпечення MS Word, MS Excel; розуміти, що таке підприємство.