Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

Викладач: Міланов Михайло Володимирович

Кількість кредитів: 4,5

Тривалість курсу: 162 години

2

Знати:

Основні поняття і визначення мікропроцесорної техніки; архітектуру, характеристики, режими функціонування та управління, структуру і склад 32-х розрядного мікропроцесора (МП) PENTIUM-II, як базового елементу комп’ютерної системи; типи і структури даних, що застосовуються в регістрах, які реалізувалися в PENTIUM-II; принципи організації та сегментації пам’яті, включаючи контролер ПДП і КЕШ-пам’ять.

1

Вміти:

В рамках лабораторних робіт студент вивчить основні принципи розробки програм на Асемблері: арифметико-логічні операції, команди обміну даними і передачі управління, організація вводу-виводу інформації.

3

Володіти:

Навичками аналізу та розробки алгоритмічних моделей.