Комп’ютерні мережі

Викладач: Кулик Юрій Олексійович

Кількість кредитів: 5,5

Тривалість курсу: 198 годин

2

Знати:

Основні методи проектування та створення локальних обчислювальних мереж (ЛВС), топологію мереж. Базове апаратне забезпечення і можливості різних середовищ передачі даних. Базові протоколи передачі даних в ЛВС, область застосування, порівняльні характеристики. Методику настройки ОС Windows для роботи в локальних і глобальних комп'ютерних мережах. Основні прийоми пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет. Основні сервіси Інтернет і їх можливості. Методи захисту даних від несанкціонованого доступу і їх перехоплення при передачі по комп'ютерних мережах.

1

Вміти:

В рамках лабораторних робіт студент навчиться моделювати просту локальну мережу, розраховувати IP адреси і налаштовувати їх, налаштовувати маршрутизацію, використовувати протоколи OSPF та RIPv2.

3

Володіти:

Програмне забезпечення Cisco Packet Tracer