Курсова робота: Системний аналіз

Викладач: Рева Олександр Анатолійович

2

Знати:

Принципи системного підходу; засоби опису ієрархічних систем; засоби опису і генерації області проектних рішень; алгоритми оптимізації на графах; алгоритми мережевий і потокової оптимізації; засоби пошуку оптимальних рішень для багатокритеріальних задач.

1

Вміти:

Практично застосовувати методологію проектування складних систем, проводити декомпозицію складних систем на складові частини відповідно до її призначення та метою дослідження, формулювати завдання і застосовувати алгоритми багатокритеріальної оптимізації для дослідження ІУС.