Курсова робота: Науково-дослідницька робота

2

Знати:

Основні поняття наукової роботи, структуру наукового дослідження; основні методи наукових досліджень.

1

Вміти:

Вибирати методи вирішення науково-технічних завдань; організовувати свою роботу за рішенням науково-технічних завдань; оцінювати ступінь новизни отриманих результатів; обґрунтовувати достовірність і практичну значимість отриманих результатів.