Курсова робота: Проектування інформаційних систем

2

Знати:

Основні моделі архітектури інформаційних систем; основні інструментальні засоби проектування складних систем; засоби і методи пошуку і прийняття рішень при проектуванні інформаційних систем.

1

Вміти:

Вибирати модель архітектури інформаційної системи; проектувати розподіл функцій і організовувати взаємодію між рівнями інформаційної системи; вибирати інструментальні та мовні засоби розробки програмного забезпечення; розробляти комп'ютерні програми з використанням сучасних технологій обміну даними.