Курсова робота: Інтегровані автоматизовані системи управління

2

Знати:

Основи побудови розподілених АСУ; платформи для розробки та інтеграції додатків; архітектуру сучасних інтегрованих систем; інтерфейси, від платформи незалежні протокол взаємодії в інтегрованих системах; стандарти, що забезпечують інтероперабельність систем.

1

Вміти:

Формулювати основні технічні вимоги та обмеження до досліджуваних об'єктів і процесів; будувати архітектуру розподілених автоматизованих систем управління; використовувати і розробляти засоби API для взаємодії програм; використовувати сучасні middleware і інші інтеграційні технології; використовувати програмні засоби сучасних платформ для розробки та інтеграції систем.