Курсова робота: Організація баз даних та знань

2

Знати:

Концепції моделювання предметного середовища, характерні різним моделям даних; організацію реляційних, параметричних баз даних; етапи проектування баз даних; методи забезпечення, контролю і відновлення цілісності даних і знань; фізичні та логічні методи захисту даних; сучасні системи управління баз даних (СУБД) і можливості їх застосування.

1

Вміти:

Моделювати предметні середовища в різних моделях даних; організовувати бази даних; приймати і обґрунтовувати рішення по логічної і фізичної структури баз даних і знань; використовувати сучасні СУБД.