Інтегровані автоматизовані системи управління

Викладач: Прохоров Олександр Валерійович

Кількість кредитів: 8,5

Тривалість курсу: 306 годин

2

Знати:

Принципи побудови та основні елементи, що складають автоматизовані системи управління; основи побудови розподілених АСУ; платформи для розробки та інтеграції програм; архітектуру сучасних інтегрованих систем; інтерфейси, платформо-незалежні протоколи взаємодії в інтегрованих системах; ERP, MES, EAM, HRM, PDM, CRM, WMS, системи BPM; технології інтеграції даних ODBC, OLE DB, ADO, ETL, EII, EAI; поняття middleware; сервіс-орієнтована архітектура SOA; технологія корпоративної сервісної шини ESB; компонентні об'єктні моделі COM/DCOM. COM та .NET; мова розмітки XML; MES-системи на базі SCADA; EAM-системи.

1

Вміти:

Формулювати основні технічні вимоги та обмеження до досліджуваних об'єктів і процесів; будувати архітектуру розподілених автоматизованих систем управління; використовувати та розробляти засоби API для взаємодії програм; використовувати сучасні middleware та інші інтеграційні технології; використовувати програмні засоби сучасних платформ для розробки та інтеграції систем.

3

Володіти:

Програмне забезпечення Microsoft Visual Studio 2008 і вище.