Геоінформаційні технології в управлінні складними системами

Викладач: Білокінь Юлія Анатоліївна

Кількість кредитів: 6,5

Тривалість курсу: 234 години

2

Знати:

Базові поняття та терміни геоінформаційних технологій, типологію ГІС, системи глобального позиціонування GPS, принципи організації інформації в ГІС, підготовка звітів, карт, схем, моделювання просторових завдань, етапи розробки ГІС, огляд промислових пакетів ГІС: GeoDraw, ГеогГраф, ArcGIS, AutoCAD MAP, Autodesk MapGuide, ГІС Панорама.

1

Вміти:

В рамках лабораторних робіт студент навчиться створювати класифікаторів цифрової карти, створювати, об’єктів цифрової карти різного типу – точкових, лінійних, площових; навчиться працювати з растровими зображеннями, створювати бази даних для карти, що існує.

3

Володіти:

Програмне забезпечення ГІС Panorama.