Дискретна математика

Викладач: Єременко Наталія Валентинівна

Кількість кредитів: 7,5

Тривалість курсу: 270 годин

2

Знати:

Основи дискретної математики, основи теорії множин та алгебри логіки, математична логіка та теорія графів.

1

Вміти:

В рамках практичних занять студент навчиться застосовувати методи дискретної математики для вирішення типових та прикладних завдань.

3

Володіти:

Базовими знаннями математики.