Організація баз даних та знань

Викладач: Лещенко Олександр Борисович

Кількість кредитів: 7

Тривалість курсу: 252 години

2

Знати:

Концепцiї моделювання предметного середовища, що характернi рiзним моделям даних; етапи проектування баз даних; фізичні та логічні методи захисту даних вiд несанкціонованого втручання; сучасні системи управління баз даних (СУБД) та можливість їх застосування.

1

Вміти:

В рамках лабораторних робіт студент навчиться моделювати предметнi середовища у різних моделях даних; забезпечувати авторизацiю доступу до даних та знань та ∙їх захист вiд несанкціонованого втручання; використовувати сучасні СУБД.

3

Володіти:

Програмне забезпечення Caché InterSystem