Соляник Тетяна Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент

Наукові інтереси

мультиагентні системи,

імітаційне моделювання,

логістика,

комунікації

 

Освіта

2006

закінчила з відзнакою Національний аерокосмічний університет «ХАІ» за спеціальністю «Інформаційно-управляючі системи та технології»

2009

закінчила аспірантуру ХАІ за спеціальністю 05.13.06 -інформаційні технології

2012

кандидат технічних наук, дисертація на тему "Моделі і метод інформаційної технології планування комунікацій в управлінні діяльністю науково-виробничого підприємства"

Курси, що читаються

Основи програмування та алгоритмічні мови

Структуризація інформації в управлінні

Крос-платформенне програмування

Об'єктно-орієнтоване програмування

Технологія комп'ютерного проектування

Системне моделювання

Нагороди і премії

2002-2006 гг.

лауреат стипендії ім. М.Є. Жуковського Національний аерокосмічний університет «ХАІ»

Наукометричні дані

Публікації та патенти

0

Автор публікацій

 

Серед них:

  1. Соляник, Т.Н. Моделирование транспортных процессов в цепи поставок кондитерских изделий [Текст] / Т.Н. Соляник, Ю.А. Белоконь // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2017. – №3(233). – С. 195-200. www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VSUNU_2017_3_38.pdf
  2. Modelling of Urban Transport Processes in the Conduct Repair Work / N. Rudenko, T. Solianyk, T. Pavlenko, V. Pobeynich / Proc. of 10th Int. Doc. Std. Work. On Logistics, Magdeburg, Germany, June 20, 2017. – pp. 79-84, www.ilm.ovgu.de
  3. SCADA Systems and Augmented Reality as Technologies for Interactive and Distance Learning / A. Prokhorov, I. Klymenko, E. Yashina, O. Morozova, S. Oleynick, T. Solyanyk / Proc. of 13th Int. Conf. ICTERI'2017, Kyiv, Ukraine, May 15-18, 2017. - pp. 245-256, CEUR-WS.org, online http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000245.pdf.
  4. Федорович, О.Є. Моделювання організаційних систем управління ІТ-проектами: навч. посібник [Текст] / О.Є. Федорович, Т.М. Соляник, К.О. Западня. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін.-т», 2011. – 144 с. ISBN 978-966-662-23
  5. Федорович О. Е.  Алгебраическое моделирование коммуникационных процессов в организационных системах управления / О. Е. Федорович, Т. Н. Назаренко // Системи обробки інформації. - 2011. - Вип. 2. - С. 206-210. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2011_2_49
  6. Назаренко, Т.Н. Моделирование коммуникационных процессов в инновационных технических проектах [Текст] / Т.Н. Назаренко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2009. - № 4. - С. 159–164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2009_4_29