Смідович Леонід Сергійович

кандидат технічних наук, доцент

Наукові інтереси

моделювання бізнес-процесів,

інформаційні технології в телекомунікаціях

 

Освіта

1996

закінчив з відзнакою Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем»

1998

закінчив аспирантуру ХАІ за спеціальністю 05.13.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи

1998

кандидат технічних наук, з 1999 р - асистент, з 2005 - доцент кафедри інформаційних управляючих систем

2015

присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційних управляючих систем

Курси, що читаються

Веб-дизайн та веб-технології

Наукометричні дані

Публікації та патенти

0

Автор публікацій

 

Серед них:

 

Статті

 1. Смидович, Л. С. Обнаружение фрода и технических неисправностей в сетях VOIP / Л. С. Смидович, // ІІІ международная научно-техническая кон-фе¬ренции «Компьютерное моделирование и оптимизация сложных систем» (КМОСС-2017) – Днепр, 1-3 ноября 2017. – Днепр, 2017. – С. 228-229 http://orgconf.com/infolist/KMOSS-2017.pdf
 2. Смидович, Л. С. Управление инцидентами информационных систем на основе V-модели / А.В. Калмыков, Ю.А. Кулик, Л. С. Смидович, // VIII Международная научно-практическая кон-ференция «Управление проектами: проектный подход в современном менеджменте», Одесса 12-13 октября 2017. – Одесса, 2017. – С. 193-197.
 3. Смидович, Л. С. Имитационное моделирование бизнес-процессов телекоммуникационной компании / Л. С. Смидович, О.В. Малеева, И.Ю. Кулик // Радіоелектронні комп’ютерні системи. – 2012. – №3 (55). – С. 167–172.
 4. Смидович, Л. С. Перспективные направления развития технологий автоматизации бизнес-процессов / Л. С. Смидович, А.В. Калмыков // Радіоелектронні комп’ютерні системи. – 2010. – №4 (45). – С. 75–81.
 5. Смидович, Л. С. Адаптация нотации BPMN к бизнес-процессам телекоммуникационного предприятия / Л. С. Смидович, А.В. Калмыков // Системні технології : регіон. міжвуз. зб. наук. пр. / Нац. метал. акад. Укр.– Д., 2010. – №5. – С. 106–118.
 6. Смидович Л.С. Информационное моделирование телекоммуникационных услуг / М.А. Момот, Л.С. Смидович // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. –Харків: Нац. аерокосміч. ун-т, 2006. – №4 (16).– С. 56-60. https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/REKS/2006/REKS406/pdf/MomotSm.pdf

Навчальні посібники

 1. Кулик Ю.А., Смидович Л.С., Момот М.А. Технология автоматизированного проектирования структуры сетей передачи данных. Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2000. – 108 с.
 2. Смидович Л.С., Рева А.А. Язык сценариев Java-Script. Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2001. – 63 с.
 3. Смидович Л.С., Нечипорук Н.В. Информационные ресурсы и технологии Интернет. Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2002. – 60 с.
 4. Смидович Л.С., Нечипорук Н.В. Основы веб-проектирования. Ч. 1. Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2003. – 60 с.
 5. Смидович Л.С., Нечипорук Н.В. Основы веб-проектирования. Ч. 2. Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2004. – 77 с.
 6. Смидович Л.С., Нечипорук Н.В. Основы веб-проектирования. Ч. 1. Учеб. пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2006. – 81 с.
 7. Федорович О.Е., Смидович Л.С. Веб-дизайн в проектировании систем управления. Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2010. – 56 с.

Розклад

TT
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
1
08:00 – 08:45
1
08:50 – 09:35
2
09:50 – 10:35
2
10:40 – 11:25
3
11:55 – 12:40
3
12:45 – 13:30
4
13:45 – 14:30
4
14:35 – 15:20
5
15:35 – 16:20
5
16:25 – 17:10