Момот Мирослав Олександрович

кандидат технічних наук, доцент, заст. декана

Наукові інтереси

інформаційне моделювання,

об'єктно-орієнтоване програмування,

інформаційні системи,

теорія графів,

пошукова оптимізація (SEO)

 

Освіта

1998

закінчив з відзнакою Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Комп'ютерні системи обробки інформації та управління»

2001

закінчив аспірантуру ХАІ за спеціальністю 05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

2004

кандидат технічних наук, з 2001 р - асистент, з 2005 - доцент кафедри інформаційних управляючих систем

2007

присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційних управляючих систем

Курси, що читаються

Об'єктно-орієнтоване програмування

Технології створення програмних продуктів

Нагороди і премії

2004

переможець конкурсу (2 місце) професійної майстерності «Ікар-ХАІ» в номінації «молодий викладач»

2005

лауреат конкурсу професійної майстерності «Ікар-ХАІ» в номінації викладач фундаментальних дисциплін

2009

переможець конкурсу (3 місце) професійної майстерності «Ікар-ХАІ» в номінації «заступник декана»

Наукометричні дані

Публікації та патенти

0

Автор публікацій

 

Серед них:

Статті:

 1. Кулик Ю.А., Рева А.А., Момот М.А. Информационная модель структуры сети связи и передачи данных // Радіоелектронні та комп’ютерні системи: науково-технічний журнал. –Харків: Нац. аерокосміч. ун-т, 2003. – №1. – С. 61–66. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/recs_2003_1_11.pdf
 2. Момот М.О., Кулик Ю.О. Інформаційна модель мережі електрозв’язку // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. тр. Вып №1–Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1998. – С. 132–137.
 3. Момот М.А., Кулик Ю.А., Смидович Л.С., Рева А.А. Инфологическое проектирование БД схем сети электросвязи // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. тр. Вып № 4. – Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1999. – С. 75–81.
 4. Кулик Ю.А., Момот М.А. Разработка алгоритма организации связи в сетях коммутации каналов // Авіаційно-космічна техніка і технологія: Зб. наук. праць. Вип № 14. – Харків: Держ. аерокосмічний ун-т, 1999.– С. 186–189.
 5. Момот М.А. Применение методики проектирования БД схем сети электросвязи // Вісник Харківського університету № 506. Серія: "Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова". Частина 2. – Харків: Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2001. – С. 79–82.
 6. Рева А.А., Татарчук С.И., Момот М.А. Метод поиска графиков обходов и замен для первичных сетей электросвязи // Авіаційно-космічна техніка і технологія: Зб.наук.праць. Вип № 22. –Харків: Нац. аерокосміч. ун-т, 2001. – С. 110–113.
 7. Рева А.А., Татарчук С.И., Момот М.А. Метод поиска альтернативных маршрутов передачи информации в распределенных сетях связи // Авіаційно-космічна техніка і технологія: Зб.наук.праць. Вип № 27. –Харків: Нац. аерокосміч. ун-т, 2002. – С. 168–171.
 8. Момот М.А. Разработка БД схем сети для автоматизированного мониторинга информационных сетей // Вісник Харківського національного університету № 551. Серія: "Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова". Частина 1. – Харків: Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2002. – С. 153–157.
 9. Момот М.А., Смидович Л.С. Информационное моделирование телекоммуникационных услуг // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. –Харків: Нац. аерокосміч. ун-т, 2006. – №4 (16).– С. 56-60. https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/REKS/2006/REKS406/pdf/MomotSm.pdf
 10. Разработка системы верификации и моделирования технологического процесса сборки [Текст] / А. В. Попов, М. А. Момот, Е. С. Сергеев // Авиационно-космическая техника и технология. - 2016. - № 2 (129). - С. 87–98. -  http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2016_2_13

Учебные пособия:

 1. Кулик Ю.А., Смидович Л.С., Момот М.А. Технология автоматизированного проектирования структуры сетей передачи данных. Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2000. – 108 с.
 2. Кулик Ю.А., Рева А.А., Момот М.А. Системное проектирование распределенных АСУ. Часть 2. Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2000. – 72 с.
 3. Кулик Ю.А., Рева А.А., Момот М.А. Системное проектирование распределенных АСУ. Часть 3. Учеб. пособие. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2000. – 72 с.
 4. Кулик Ю.А., Момот М.А. Объектно-ориентированное программирование. Часть 1. Учебное пособие по лабораторному практикуму. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2005. – 54 с.
 5. Кулик Ю.А., Момот М.А. Объектно-ориентированное программирование. Часть 2. Учебное пособие по лабораторному практикуму. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2006. – 54 с.
 6. Миланов М.В., Момот С.Л., Момот М.А. Архитектура компьютеров. Часть 1. Учеб. пособие по лабораторному практикуму. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2006. – 54 с
 7. Рева А.А., Момот М.А. Системное проектирование информационных компьютерных комплексов. Учеб. пособие по лабораторному практикуму. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2008. - 55 с.
 8. Миланов М.В., Момот С.Л., Момот М.А. Программирование микропроцессорных систем. Учеб. пособие по лабораторному практикуму. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2008. - 37 с.
 9. Рева А.А., Момот М.А. Системне проектування комп'ютерних інформаційних систем : навчальний посібник до лабораторного практикуму – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2010. - 44 с.
 10. Миланов М.В., Момот С.Л., Момот М.А. Разработка и моделирование электронных схем на платформе Electronics Workbench Multisim. Учеб. пособие по лабораторному практикуму. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац. ин-т", 2014. - 30 с.

Свідоцтва

 1. Комп’ютерна програма «Графічна система підтримки бази даних (БД) схем мереж зв’язку та передачі даних» («ГСП БД СМЗПД»)// Момот М.О., Кулик Ю.О., Свід. про реєстр. автор. права на твір № 7498. – Зареєстр. в Держ. департ. інтелектуальної власності Мін. освіти і науки України; Реєстр.: 06.05.2003.
 2. Комп’ютерна програма “Комп’ютерна система візуалізації та підтримки інформаційних моделей телекомунікаційних послуг (КСВП ІнМ ТеП), що представлені за допомогою ТА/АБО-графів”// Момот М.О., Жданов А.В., Свід. про реєстр. автор. права на твір № 17793. – Зареєстр. в Держ. департ. інтелектуальної власності Мін. освіти і науки України; Реєстр.: 04.09.2006.
 3. Комп’ютерна програма “Комп’ютерна система розрахунку траси прокладки кабельної системи мережі Ethernet” // Момот М.О., Менсеітов А.Р., Свід. про реєстр. автор. права на твір № 21291. – Зареєстр. в Держ. департ. інтелектуальної власності Мін. освіти і науки України; Реєстр.: 18.07.2007.
 4. Комп’ютерна програма “Комп’ютерна система генерації варіантів унікальних текстів (УТ) зовнішніх посилань (ЗП) на сайт (КСГВ УТЗПС)”// Момомт М.О., Столбов Д.В., Свід. про реєстр. автор. права на твір № 31032. – Зареєстр. в Держ. департ. інтелектуальної власності Мін. освіти і науки України; Реєстр.: 19.11.2009.
 5. Комп’ютерна програма “Інформаційна підсистема аналізу внутрішньої структури сайту (“ІПАВСС”)”// Момот М.О., Шимко Д.І., Свід. про реєстр. автор. права на твір № 41514. – Зареєстр. в Держ. службі інтелектуальної власності України; Реєстр.: 23.12.2011.
 6. Комп’ютерна програма “Інформаційна підсистема пошуку оптимального розподілу інформаційних потоків транзитного оператора зв‘язку”// Усерднов О.Д., Калмиков А.В., Момот М.О., Свід. про реєстр. автор. права на твір № 49295. – Зареєстр. в Держ. службі інтелектуальної власності України; Реєстр.: 22.05.2013.
 7. Комп’ютерна програма “Інформаційна підсистема аналізу статистики по WEB — сайту”// Момот М.О., Бібіков Я.І., Свід. про реєстр. автор. права на твір № 59695. – Зареєстр. в Держ. службі інтелектуальної власності України; Реєстр.: 15.05.15

Розклад

TT
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
1
08:00 – 08:45
1
08:50 – 09:35
2
09:50 – 10:35
2
10:40 – 11:25
3
11:55 – 12:40
3
12:45 – 13:30
4
13:45 – 14:30
4
14:35 – 15:20
5
15:35 – 16:20
5
16:25 – 17:10