Міланов Михайло Володимирович

доцент, к.т.н., доцент

Наукові інтереси

аналіз і розробка алгоритмічних моделей в різних предметних областях,

розробка методів і моделей інформаційних систем різного призначення,

методи перетворення схем алгоритмів для розроблюваного програмного забезпечення

 

Освіта

1978

закінчив Харківський авіаційний інститут

1986

захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів і виробництв»

1989

присвоєно вчене звання «Старший науковий співробітник» за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів і виробництв», доцент кафедри «Автоматизовані системи управління»

1991

присвоєно вчене звання «Доцент» по кафедрі «Автоматизовані системи управління»

Курси, що читаються

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів

Організація і функціонування комп'ютерних систем

Публікації та патенти

0

Автор публікацій

 

Серед них:

  1. Миланов М.В. Подсистема диагностики моторики органов ЖКТ путем регистрации их биопотенциалов: / М.В. Миланов, Д.А. Сименив - Материалы VII Международой научно-практической конференции «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами» - Харьков, НАУ ХАИ, 2009;
  2. Миланов М.В. Анализ рациональности использования беспилотного летательного аппарата: / М.В. Миланов, Д.С. Кобзан - Матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління», - Киів-Харків, 2011;
  3. Миланов М.В. Применение семантических сетей для управления лечебно-профилактической деятельностью медицинского центра: / М.В. Миланов, С.А. Рева – Материалы VII Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования», 18 апреля 2013 г., Донецк.;
  4. Миланов М.В. Анализ и разработка алгоритмической модели туроператора: / М.В. Миланов, В.А. Попов, А.К. Дорошенко - Радіоелектронні і компьютерні системи, 2014, №1 (65) - Харьков, Нац. аэрокосм. ун-т Харьк. авиац. ин-т.;
  5. Миланов М.В. Методы и модели информационной системы медицинского лечебно-диагностического центра: / М.В. Миланов, В.А. Попов, С.А. Рева - Радіоелектронні і компьютерні системи, 2014, №2 (66) - Харьков, Нац. аэрокосм. ун-т Харьк. авиац. ин-т.;
  6. Миланов М.В. Разработка системы информационной поддержки силового тренинга: / М.В. Миланов, Ю.В. Марченко - Материалы IV Международной научно-технической коференции «Современные направления развития информационно- коммуникационных технологий и средств управления» - Полтава: ПНТУ; Баку: ВГЗС АР; Белгород: НГУ «БелГУ»; Кировоград: КЛА НАУ; Харьков: ГП «ХНИИТМ»; 2014.;
  7. Миланов М.В. Исследование моделей алгоритмов учета травматизма спортсменов: / М.В. Миланов, В.А. Попов, Ю.В. Марченко - Радіоелектронні і компьютерні системи, 2015, №4 (74) - Харьков, Нац. аэрокосм. ун-т Харьк. авиац. ин-т.;
  8. Миланов М.В. Разработка приложения для информационной поддержки фитнес-центра: / М.В. Миланов, В.А. Попов, Е.И. Сывоконь - Материалы V Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Молодь у світі сучасних технологій», МССТ-2016,Херсон, 2-3 червня 2016