Малєєва Ольга Володимирівна

професор, д.т.н., професор

Наукові інтереси

управління проектами,

управління якістю,

інформаційні технології і логістика,

розвиток виробництва

 

Освіта

1985

закінчила з відзнакою Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Прикладна математика»

1992

закінчила аспірантуру ХАІ за спеціальністю 05.13.06 - застосування математичних методів і обчислювальної техніки в наукових дослідженнях

1993

кандидат технічних наук, з 1993 - асистент, з 1995 - старший науковий співробітник МП «АСУ ХАІ», в 1998 - доцент кафедри інформаційних систем

2001

закінчила докторантуру ХАІ за фахом 05.13.22 - управління проектами та розвиток виробництва

2004

доктор технічних наук, дисертація на тему «Методологія системного аналізу якості складних проектів і програм», спеціальність 05.13.22 - управління проектами та розвиток виробництва

2005

присвоєно вчене звання професора кафедри інформаційних управляючих систем

Курси, що читаються

Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика

Математичні методи дослідження операцій

Нагороди і премії

2009

3-е місце в конкурсі професійної майстерності «Ікар-ХАІ» в номінації вчений

Наукометричні дані

Публікації та патенти

0

Автор публікацій

 

Серед них:

 1. Малєєва, О.В. Управління логістичними процесами розподіленого виробництва: монографія / О.В. Малєєва, І.О. Гончар, А. В. Єлізєва - Х.: Національний аерокосмічний університет ім.М.Є. Жуковського ХАІ. – 2016. – 186 с.
 2. Малеева О.В. Информационные технологи управления развитием производства: моногр./ О.В. Малеева, Н.В. Замирец, О.Н. Замирец. – Х.: Нац. аэрокосмич. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2010. – 202 с.
 3. Системный анализ качества сложных проектов и программ развития производства: моногр./ О.Е. Федорович, О.В. Малеева, П.О. Науменко. – Харьков: ХГАПП, 2004. – 196с
 4. Інформаційна підтримка логістики постачань виробничого підприємства: навч. посібник / О. Є. Федорович, О. В. Малєєва, А. В. Єлізєва. – Харків: Нац. аерокосміч. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2015. – 100 с.
 5. Малеева О.В. Вероятностно-статистические методы в информационно-управляющих системах: навч. посібник з грифом МОН /Малеева О.В., Федорович О.Е., Нечипорук Н.В. -– Харків: Нац. аерокосміч. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2005. – 204 с.
 6. Малеева О.В. Классификация проектной документации по уровню сложности с использованием аппарата нечетких множеств / Малеева О.В., Гетьманская А.Ю. // Радиоэлектронные и компьютерные системы. –– – №2 (54). – С.134-139.
 7. Малеева, О.В. Метод многофакторного выбора поставщиков ресурсного обеспечения производственного предприятия в условиях проведения тендера / О.В. Малеева, А.В. Елизева // Сборник научных трудов Донецкого государственного университета управления. – Вып. 245. – Донецк, 2012. – С. 97 – 105.
 8. Малеева О.В. Информационная технология логистического управления закупками с учетом жизненного цикла продукции / Малеева О.В., Елизева А.В.// Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 2013. – № 1 (60). – С.119 –126.
 9. Малеева, О.В. Системная модель и архитектура информационной технологии поддержки процессов управления закупками производственного предприятия / О.В. Малеева, А.В. Елизева // Системи обробки інформації: збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба. – Вып. 2 (109). – Х., 2013. – С.286 – 289.
 10. Малеева О.В. Модели и метод формирования комплекса работ при утилизации авиационной техники / Малеева О.В., Белоконь Ю. А.// Авиационно-космическая техника и технология – 2014. – № 5 (110). – С.97 –102.
 11. Малеева, О.В. Основные показатели и факторы оценки качества в системе мониторинга выполнения проекта/ О.В. Малеева, Ю.А. Король // Вісник НТУ «ХПІ». – -  № 2 (1045). – С.33-39.
 12. Малеева, О.В. Модели и метод оценивания качества проектной документации на начальных стадиях проекта // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, – 2014. - №2 (50) – С.32-41.
 13. Малеева О. В. Модель формирования стратегии корпорации с учетом влияния внешней среды / Малеева О. В., ЕлизеваА. В. // Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 2015. – № 1 (71). – С. 97 – 102.
 14. Малеева О. В. Модель выбора корпоративной структуры управления жизненным циклом продукции / Малеева О. В., ЕлизеваА. В. // Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 2015. – № 2 (72). – С. 144 – 149.

Розклад

TT
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
1
08:00 – 08:45
1
08:50 – 09:35
2
09:50 – 10:35
2
10:40 – 11:25
3
11:55 – 12:40
3
12:45 – 13:30
4
13:45 – 14:30
4
14:35 – 15:20
5
15:35 – 16:20
5
16:25 – 17:10