Лещенко Юлія Олександрівна

доцент, к.т.н.

Наукові інтереси

штучний інтелект,

бази даних,

інформаційні технології

 

Освіта

2006

закінчила з відзнакою Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології»

2009

закінчила аспірантуру в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю 05.13.06 -інформаційні технології

2016

кандидат технічних наук, дисертація на тему «Моделі і методи інформаційної технології забезпечення якості високотехнологічної продукції», спеціальність 05.13.06 - інформаційні технології

2017

асистент кафедри інформаційних управляючих систем

2018

доцент кафедри інформаційних управляючих систем

Проведення лабораторних робіт з курсів

Організація баз даних та знань

Бази даних

Методи та системи штучного інтелекту

Технології захисту інформації

Розподілені системи обробки інформації та управління

Технології побудови захищених інформаційних систем

Нагороди і премії

2007

2 місце в конкурсі інноваційних проектів на базі постреляціонной СУБД Cachѐ, м.Москва, Росія

2012

Розробка інтеграційного рішення на основі InterSystems Ensemble, сертифікат №020712-09, 2.07.2012 р, м. Харків

Наукометричні дані

Публікації та патенти

0

Автор публікацій

 

Серед них:

 1. Говорова, З. В. Методические основы: системный и программно-целевой подход к задачам развития предприятия [Текст] / З. В. Говорова, Ю. А. Лещенко // Авиационно-космическая техника и технология.– 2002. – № 27.– С. 238 – 243.
 2. Лещенко, А. Б. Разработка знаниеориентированной модели принятия решений в приборостроительном производстве [Текст] / А. Б. Лещенко, А. А. Сиора, Ю. А. Лещенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи.– 2004. – № 1 (5).– С. 69 – 75. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2004_1_13
 3. Лещенко, Ю. А. Применение теории прецедентов для решения задач управления качеством в приборостроительном производстве [Текст] / Ю. А. Лещенко, О.В. Малеева, А. Б. Лещенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи.– 2008. – № 1 (28).– С. 132 – 139. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2008_1_24
 4. Лещенко, А. Б. Використання компонентної технології ZEN для створення інформаційних систем. навч. посібник до лаб. практикуму [Текст] / А. Б. Лещенко, Ю. А. Лещенко – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2009. – 55 с.
 5. Лещенко, А. Б. Постреляционные базы данных информационных управляющих систем: учеб. пособие по лаб. работе [Текст] / А. Б. Лещенко, Ю. А. Лещенко – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2010. – 61 с.
 6. Лещенко, А. Б. Построение подсистемы контроля качества продукции приборостроительного производства [Текст] / А. Б. Лещенко, Ю. А. Лещенко, Д. А. Селютин // Радіоелектронні і комп’ютерні системи.– 2010. – № 1 (42).– С. 131 – 140. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2010_1_22
 7. Западня, К. О. Исследование множества альтернативных вариантов в логистике производственного процесса для обеспечения качества выпускаемой продукции [Текст] / К.О. Западня, Ю.А. Лещенко, С.Т. Шуфани // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил.– 2010. – № 2 (24). – С. 140 – 143. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2010_2_33
 8. Федорович, О. Е. Обеспечение качества основных и вспомога­тельных процессов производства [Текст] / O. Е. Федорович, Ю. А. Лещенко // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2010. – № 3 (15). – С. 171 – 173.
 9. Федорович, О. Е. Обоснование и оптимизация выбора вспомогательных производственных операций для обеспечения качества выпускаемой продукции [Текст] / О. Е Федорович, Ю. А. Лещенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – № 3 (44).– С. 122 – 125. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2010_3_22
 10. Федорович, О. Е. Метод выбора проекта модернизации предприятия для обеспечения качества основного и вспомогательного процессов производства [Текст] / О. Е Федорович, Ю. А. Лещенко, К. О. Западня // Авиационно-космическая техника и технология. – 2010. – № 6 (73).– С. 100 – 104. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2010_6_20
 11. Федорович, О. Е. Системное моделирование управления качеством продуктов и процессов производства [Текст] / О. Е Федорович, Ю. А. Лещенко, С. Т. Шуфани // Системи обробки інформації. – 2010. – № 6 (87). – С. 253 – 256. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2010_6_56
 12. Федорович, О. Е. Логистика жизненного цикла аэрокосмической техники [Текст] / О. Е. Федорович, Ю. А. Лещенко, К. О. Западня, Р. Е. Дементьев // Радіоелектронні і комп’ютерні систем. – 2011. – № 1 (49). – С. 139 – 145. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2011_1_25
 13. Лещенко, А. Б. Разработка метода прогнозирования качества приборостроительной продукции [Текст] / А. Б. Лещенко, Д. А. Селютин, Ю. А. Лещенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2011. – № 2 (50). – С. 64 – 69. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2011_2_13
 14. Федорович, О. Е. Логистика обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла продукции [Текст] / О. Е. Федорович, Ю. А. Лещенко // Радіоелектронні і комп’ютерні систем. – 2011. – № 4 (52). – С. 112 – 114. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2011_4_20
 15. Лещенко, А. Б. Разработка программного продукта прогнозирования качества приборостроительной продукции [Текст] / А. Б. Лещенко, Д. А. Селютин, Ю. А. Лещенко, Н. В. Кузнецова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2012. – № 1 (53).– С. 61 – 67. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2012_1_11
 16. Лещенко, А. Б. Интеграционная система на основе электронного протокола обмена медицинскими данными Health Level 7 [Текст] / А. Б. Лещенко, А. В. Гук, Ю. А. Лещенко// Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2012. – № 3 (55).– С. 50 – 60. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2012_3_10
 17. Король, Ю. А. Использование битемпоральных баз данных в информационных управляющих системах [Текст] / Ю. А. Король, А. Б. Лещенко, Ю. А. Лещенко// Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2013. – № 3 (62).– С. 81 – 85. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2013_3_14
 18. Федорович, О. Е. Разработка и эксплуатация качественного программного обеспечения в условиях киберпреступности [Текст] / О. Е. Федорович, Ю. А. Лещенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2014. – № 1 (65).– С. 88 – 91. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2014_1_14
 19. Федорович, О. Е. Гармонизация качества в логистической цепи производства [Текст] / О. Е. Федорович, Ю. А. Лещенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2014. – № 2 (66).– С. 125 – 128. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2014_2_20
 20. Западня, К. О. Обеспечение требований качества в логистической цепи производства [Текст] / К. О. Западня, Ю. А. Лещенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2014. – № 3 (67).– С. 115 – 118. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2014_3_21
 21. Федорович, О. Е. Анализ и минимизация узких мест в логистике управления жизненным циклом сложной техники [Текст] / О. Е. Федорович, М. В. Иванов, Ю. А. Лещенко // Радіоелектронні і комп’ютерні систем.– 2014. – № 4 (68). – С. 170 – 173. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2014_4_28
 22. Федорович, О. Е. Стратегия последовательного улучшения качества в логистической цепи аэрокосмического производства [Текст] / O. Е. Федорович, Ю. А. Лещенко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2014. – № 5 (112). – С. 109 – 112. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2014_5_17
 23. Федорович, О. Е. Выделение существенных факторов и выбор стратегий повышения качества продукции в условиях ограниченности ресурсов предприятия [Текст] / О. Е Федорович, Ю. А. Лещенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2015. – № 2 (72).– С. 134 – 138. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2015_2_21
 24. Федорович, О. Е. Моделирование и оптимизация глубины контроля качества в условиях ограниченности ресурсов предприятий аэрокосмической отрасли [Текст] / O. Е. Федорович, Ю. А. Лещенко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. – № 4 (121). –С. 104 – 107. http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2015_3_16
 25. Федорович, О. Е. Рациональное распределение средств для улучшения качества выпускаемой продукции развивающегося предприятия [Текст] / O. Е. Федорович, Ю. А. Лещенко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. – № 9 (126). – С. 166 – 169. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2015_9_31
 26. Прончаков, Ю. Л. Обеспечение требований качества производства высокотехнологической продукции в проектах модернизации развивающегося предприятия [Текст] / Ю. Л. Прончаков, Ю. А. Лещенко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. – № 5 (122).– С. 92 – 98. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2015_5_18
 27. Прончаков, Ю. Л. Обоснование и выбор направления развития предприятия для улучшения качества выпускаемой продукции [Текст] / Ю. Л. Прончаков, Ю. А. Лещенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2015. – № 3 (73).– С. 96 – 100. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/aktit_2015_4_20
 28. Модели и методы обеспечения качества в жизненном цикле и логистике высокотехнологического производства продукции развивающихся предприятий [Текст] : моногр. / О. Е. Федорович, Ю. Л. Прончаков, Ю. А. Лещенко. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2017. – 255 с.
 29. Лещенко, О. Б. Розроблення об'єктно-реляційних баз даних і знань на основі технології InterSystems Caché. навч. посіб. до виконання лаб. робіт [Текст] / О. Б. Лещенко, Ю. О. Лещенко, Т. М. Соляник – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харків. авіац. ін-т», 2017. – 96 с.
 30. Лещенко, А. Б. Обеспечение целостности и надежности в постреляционных базах даннях информационных управляючих систем. уч. пособ. по лаб. практикуму [Текст] / А. Б. Лещенко, Ю. А.
 31. Лещенко, А. Н. Аникин – Харков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харков. авиац. ин-т», 2018. – 64 с.
 32. Ігунов, С. Г. Розробка сайту для надання послуг копірайтингу [Текст] / С. Г. Ігунов, О. Б. Лещенко, Ю. О. Лещенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2018. – № 2 (86).– С. 52 – 66.
 33. Leshchenko, Yu. The Web-Application Development for Analysis of Social Graph of the User in Network [Text] / Yu. Leshchenko, A. Yelizeva, Yu. Rudchenko // 3rd International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, CEUR Workshop Proceedings Volume 2362, № 147946, COLINS 2019, Kharkiv, Ukraine, 18 – 19 April 2019. – Р. 84 – 95. Available at: http://ceur-ws.org/Vol-2362/paper8.pdf.
 34. Пат. 134656, Україна, МПК (2006) G06F 15/00. Пристрій для моделювання ребра графа / Федорович О.Є., Губка С.О., Дергачов В.А., Лещенко Ю.О. (Україна); заявник і патентоволодар Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – Опубл. 27.05.2019, бюл. № 10. – 3с. (С. 186 – 187).
 35. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90598 «Комп'ютерна програма «Мобільний додаток «Помічник лікаря-кардіолога»»» [Текст] / Я. С. Щеглова, Ю. О. Лещенко (Україна). – № 90986; заявл. 22.05.19 ; опубл. 11.07.19. – 21 с. : ил.
 36. System model for decision making support in logistics and quality management business processes of manufacture enterprise [Text] : розділ моногр. / Yu. Leshchenko, A. Yelizieva. – Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies (LNDECT, Springer),Vol.42, 2020. – P. 93 – 113. (20 стр.)– ISBN:978-3-030-35648-4. Available at: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-35649-1_5.