Кулик Юрій Олексійович

доцент, кандидат технічних наук, доцент

Наукові інтереси

теорія алгоритмів,

теорія графів,

моделювання бізнес-процесів в телекомунікаціях,

інформаційні системи в відрости телекомунікацій

 

Освіта

1988

закінчив з відзнакою Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Автоматизовані системи управління»

1991

асистент, з 1995 - доцент кафедри інформаційних управляючих систем

1994

кандидат технічних наук

2005

присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційних управляючих систем

Курси, що читаються

Комп'ютерні мережі

Мережі і системи передачі даних

Публікації та патенти

0

Автор публікацій

 

Серед них:

 1. Кулик Ю.А., Смидович Л.С., Калмыков А.В. Структура базы данных прокладки кабельных каналов в пассивной оптической сети. Сьома міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні напрями розвитку информаційно-комунікаційних технологій та засобів управління», Полтава – Баку – Кіровоград-Харків, 20-21 квітня 2017р., С.31.
 2. Смидович Л.С., Кулик Ю.А. Вопросы стандартизации M2M/IOT. Четверта міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми іинформатизації», Черкаси – Баку – Бельско-Бяла – Полтава, 3-4 листопада 2016р., С.16.
 3. Калмыков А.В., Кулик Ю.А. Управление проектами разработки и внедрения сложных IT-систем. ХІІІ Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами», Харьков – Одесса, 14-18 сентября 2015г. С.30-31.
 4. Смидович Л.С, Кулик Ю.А., Рева А.А., Калмыков А.В. Модель и нотация операционных бизнес-процессов телекоммуникационной компании. Х Международная научно практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами», Алушта, 10-16 сентября 2012г. – Харьков:2012.-280c, с56-58.
 5. Кулик Ю.А., Ковалев А.С. Методика создания контекстно-независимой системы интеграции данных. Радиоэлектронные и компьютерные системы. – Харьков, НАУ ХАИ, 2011. - № 1(49). – 174 с.с. 46–51
 6. Калмыков А.В., Кулик Ю.А., Анализ производственного менеджмента на основе системных моделей (на примере телекоммуникационного предприятия), Системи обробки інформації, ISSN 1681-7710, Выпуск 6(87), Харьков-2010, с.240-246
 7. Комп’ютерна програма «Графічна система підтримки бази даних (БД) схем мереж зв’язку та передачі даних» («ГСП БД СМЗПД»)// Момот М.О., Кулик Ю.О., Свід. про реєстр. автор. права на твір № 7498. – Зареєстр. в Держ. департ. інтелектуальної власності Мін. освіти і науки України; Реєстр.: 06.05.2003.
 8. Кулик Ю.А., Момот М.А., Рева О.А.Информационная модель структуры сети связи и передачи данных. Радіоелектронні та комп’ютерні системи: науково-технічний журнал. –Харків: Нац. аерокосміч. ун-т, 2003. – №1. – С. 61-66.
 9. Кулик Ю.А., Момот М.А.Разработка алгоритма организации связи в сетях коммутации каналов. Авіаційно-космічна техніка і технологія: Зб.наук.праць. Вип № 14 -Харків: Держ.аерокосмічний ун-т, 1999.- с.186-189
 10. Кулик Ю.А, Момот М.А., Рева А.А. Инфологическое проектирование БД схем сети электросвязи. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, вып. 4,. Сб.науч.тр.-Харьков:Харьк.авиац.ин-т, 1999, с.75-81
 11. Калмыков А.В., Кулик Ю.А. Анализ качества установления связи в телефонной сети. Проблемы пожарной безопасности: Сб.науч.тр.-Вып.4.-Харьков:ХИПБ, 1998.- с,114-117
 12. Кулик Ю.А., Рева А.А. Смидович Л.С. Автоматизированная методология синтеза структуры распределенных сетей связи и передачи данных. Авиационно-космическая техника и технология/Труды Харьковского авиационного института им.Н.Е.Жуковского, Харьков, 1995, 368 с., с.231-235.