Федорович Олег Євгенович

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор,

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Наукові інтереси

розподілені інформаційні системи,

управління проектами створення складної техніки,

управління якістю створення складних систем,

управління життєвим циклом складних виробів,

імітаційне моделювання розподілених систем,

створення інформаційних систем в сфері економіки та виробництва

 

Освіта

1971

закінчив Харківський авіаційний інститут за фахом радіоелектронні пристрої

1976

закінчив аспірантуру ХАІ, молодший науковий співробітник

1976-1979

асистент

1979-1990

кандидат технічних наук, доцент

1990-1996

Доктор технічних наук, професор, захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 - «інформаційні технології»

1998 - по настоящее время

Завідувач кафедри «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»

Курси, що читаються

Моделювання систем

Інформаційні системи логістичного управління

Системні основи дослідження інформаційних технологій

Науково-прикладні завдання проектування інформаційних систем

Нагороди і премії

2003

Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації

2005

Нагороджений знаком МОН «За наукові досягнення»

2016

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки

2017

Диплом «Ікари ХАІ-2017» 1 місце в номінації «Кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін»

2018

Знак пошани «За заслуги»

Наукометричні дані

Публікації та патенти

0

Автор публікацій

 

Серед них:

            1) Федорович, О.Е. Логистика выполнения портфеля заказов высокотехнологической продукции развивающегося виртуального предприятия [Текст] / О.Е. Федорович, Ю.Л. Прончаков // Авиационно-космическая техника и технология: науч.-техн. журнал. – 2016. – 3(130). – С.99–102.

            2) Федорович, О.Е. Использование прецедентного подхода для формирования плана мероприятий по повышению конкурентоспособности развивающегося предприятия [Текст] / О.Е. Федорович, К. О. Западня, М. В. Иванов // Радіоелектронні і комп’ютерні системи, – 2016. - №1(75), С.114-118.

            3) Федорович, О.Е. Метод багаторівневого компонентного проектування для забезпечення якості створюваної програмної системи [Текст] / Федорович О.Е., Бабич О.В. // Радіоелектронні і комп’ютерні системи – 2016. – №1(75), С.119-124

            4) Федорович, О.Е. Последовательность действий разработчиков при формировании качественного состава компонентной программной системы [Текст] / Федорович О.Е., Бабич О.В. // Системи обробки інформації – 2016. – Вип. 8 (145), С.166-168.

            5) Федорович, О.Е. Методы и модели исследования виртуальных производств, ориентированных на выпуск высокотехнологической продукции / Федорович О.Е., Западня К. О., Гайденко О. А. // Авиационно-космическая техника и технология, 2017, № 1 (136), С. 54-59.

            6) Федорович, О.Е. Исследование угроз и уязвимостей в критической инфраструктуре техногенных объектов и систем / Федорович О.Е., Еременко Н. В., Пуйденко В. А. // Авиационно-космическая техника и технология, 2017, № 2 (137), С. 84-88.

            7) Федорович, О.Е. Исследование уязвимостей и возникающих ущербов в логистике распределенного производства / Федорович О.Е., Гайденко О. А., Пуйденко В. А. // Авиационно-космическая техника и технология, 2017, № 5 (140), С. 100-105.

            8) Федорович, О.Е. Планирование грузоперевозок в условиях повышенных рисков / Федорович О.Е., Гайденко О. А. Пуйденко В. А. // Авиационно-космическая техника и технология, 2017, № 6 (141), С.98-102.

            9)Федорович О.Е. Применение компонентно-ориентированного подхода в управлении проектами создания сложной техники / Федорович О.Е., Западня К.О., Еременко Н.В.// Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 2013. – № 4 (63). – С. -137-139.

            10) Федорович О. Е. Гармонизация качества в логистической цепи производства/ Федорович О. Е., Лещенко Ю. А.// Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 2014. – № 2 (66). – С.125 –128.

11) Федорович О. Е. Агентная имитационная модель управления ресурсами в рапределенных динамических средах / Федорович О. Е., Пахнина Е. М.// Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 2014. – № 3 (67). – С.137 –144.

            12) Федрович О.Е. Стратегия последовательного улучшения качества в логистической цепи аэрокосмического производства / Федрович О.Е., Лещенко Ю.А.// Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2014. – № 5 (112). – С.109 –112.

            13) Федорович О. Е., Анализ и минимизация узких мест в логистике управления жизненным циклом сложной техники [Текст] Федорович О.Е., Иванов М.В., Лещенко Ю.А.// Радіоелектронні та комп’ютерні системи, 2014, №4(68)- с.169-172.

            14) Федорович О. Е., Обоснование и оптимизация проектных решений при создании наукоемкой техники [Текст] / Федорович О.Е., Сергеева Ю. И.// Радіоелектронні та комп’ютерні системи, 2014, № 3 (67), С.145-149.

            15) Федорович, O. Е., Выделение существенных факторов и выбор стратегий повышения качества продукции в условиях ограниченности ресурсов предприятия [Текст] / O. Е. Федорович, Ю. А. Лещенко  // Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 2015. – №2(72). – С.134-138

            16) Федорович, О.Е. Геораспределенная производственная система.  Часть 2. Размещение на земной поверхности, оптимизация магистральных систем, космический мониторинг: моногр. [Текст] / О.Е.Федорович, В.М. Илюшко, Л.Д. Греков - Х.: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського ХАІ. – 2014. –  206с.

17) Федорович, О.Є. Наукові основи управління великомасштабними проектами та програмами розвитку машинобудування: моногр. [Текст] / О.Є. Федорович, В.М. Ілюшко, Е.Ю. Рубін. – Х.: Нац. Аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін.-т», 2015. –  200с.

18) Федорович, О.Е. Модели и методы информационной технологии исследования процессов управления в логистике нефти и нефтепродуктов: монографія [Текст] / Федорович О.Е., Рубин Э. Е., Прохоров А.В. - Х.: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського ХАІ. – 2016. – 268 с.

19) Федорович, О. Е. Модели и методы обеспечения качества в жизненном цикле и логистике высокотехнологического производства продукции развивающихся предприятий : моногр. [Текст] / О. Е. Федорович, Ю. Л. Прончаков, Ю. А. Лещенко. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2017. – 255 с.

Розклад

TT
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
1
08:00 – 08:45
1
08:50 – 09:35
2
09:50 – 10:35
2
10:40 – 11:25
3
11:55 – 12:40
3
12:45 – 13:30
4
13:45 – 14:30
4
14:35 – 15:20
5
15:35 – 16:20
5
16:25 – 17:10